สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
กล้วยฉาบแม่แดง

วันที่ 22 ก.ย. 2564

กล้วยฉาบแม่แดง

๑. ชื่อ กล้วยฉาบแม่แดง

๒. แหล่งที่มา : ชุมชนบ้านปากแพรก ถนนผดุงดอนยอ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๓. ประเภท อาหารหวาน (ขบเคี้ยวเป็นอาหารว่าง)

๔. ความเป็นมา
นางบุญ มหาสุวรรณ หรือ แม่แดง เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ที่ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง อาชีพทำนา สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนเทศบาลกระบี่ สมรสกับนายประดิษฐ์ มหาสุวรรณ มีบุตรด้วยกัน ๗ คน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๓๓/๔ บ้านปากแพรก ถนนผดุงดอนยอตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
แม่แดงเป็นผู้ริเริ่มและมีความพยายามนำเอากล้วยฉาบ ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ รสชาติ และรูปแบบ รวมทั้งขบวนการผลิตจนกลายเป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทั้งในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดภาคใต้ ตลอดจนประเทศมาเลเซีย ทำรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำหว้า และส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีงานทำเพิ่มมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้คัดเลือกและประกาศยกย่องให้นางบุญ มหาสุวรรณ ผู้ผลิตกล้วยฉาบแม่แดง ทำกล้วยฉาบจำหน่าย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗
ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ขยายธุรกิจเป็นโรงงงานอุตสาหกรรมในครอบครัว พัฒนาคุณภาพของกล้วยฉาบ ให้น่ารับประทานโดยฝานผลกล้วยดิบตามขวางเป็นแว่นๆ ปรุงรสชาติให้หอมหวานน่ารับประทานยิ่งขึ้น
กล้วยฉาบแม่แดง เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ชื่อดังของจังหวัดพัทลุง ด้วยความหอม หวานมัน กรอบอร่อย และเป็นเจ้าเก่าแก่ซึ่งผลิตและจำหน่ายจากรุ่นสู่รุ่น เป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๔๐ ปี ปัจจุบันนางวันดี มหาสุวรรณ เป็นผู้ดูแลกิจการกล้วยฉาบแม่แดง

๕. อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
เป็นอาหารว่างที่เหมาะเป็นของฝากมีรสชาติหวานหอมอร่อย

๖. ความสำคัญและคุณค่า
เป็นอาหารเฉพาะท้องถิ่นที่นำมาสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ

๗. องค์ประกอบของอาหาร (สูตร)
วัตถุดิบ
      ๑. กล้วยน้ำหว้าดิบที่แก่จัด
      ๒. น้ำมันพืช
      ๓. น้ำตาลทราย
      ๔. เนยเหลือง
      ๕. เกลือ

๘. วิธีการประกอบอาหาร
ขั้นตอน วิธีการการปรุง
ขั้นตอนการผลิตและวิธีการฉาบกล้วยฉาบสูตรแม่แดง (เจ้าเก่า)
      ๑. การเลือกซื้อกล้วยเป็นกล้วยน้ำหว้าขนาดลูกใหญ่แก่จัดและเมล็ดน้อย 
      ๒. การปอกกล้วย โดยใช้น้ำล้างยางกล้วยแล้ว คนงานจะใช้มีดกรีดเปลือกกล้วยตามแนวยาว
นำเนื้อกล้วยไปแช่น้ำสักครู่แล้วจึงนำไปซอยเป็นชิ้นกล้วย
      ๓. การซอยชิ้นกล้วย ตัดผลกล้วยที่ปอกแล้วโดย
      ๔. การนำกล้วยไปผึ่งลม เมื่อตัดกล้วยเป็นชิ้นบางๆ เสร็จแล้วนำไปผึ่งลมโดยใช้พัดลมช่วยเผ่าให้แห้ง 
      ๕. การทอดกล้วย เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะตัว โดยนำกล้วยไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดจนกล้วยลอยตัวในน้ำมัน ประมาณ ๑๐ นาที จากนั้นจึงนำกล้วยที่ทอดแล้วใส่ตะแกรงให้น้ำมันสะเด็ด 
      ๖. การฉาบกล้วย นำกล้วยที่ทอดแล้วมาผสมเครื่องปรุงในกระทะใบบัว โดยแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ ชนิดหวานใช้น้ำตาลทรายผสมกับเกลือและเนย ชนิดเค็มใช้เกลือและเนยผสมกัน
      ๗. การบรรจุถุง นำกล้วยฉาบที่ทำเสร็จแล้วไปบรรจุถุงตามขนาดราคาที่ตั้งไว้ แล้วปิดปากถุงด้วยเครื่องผนึกถุงต่อจากนั้นจึงนำไปจำหน่าย

กล้วยฉาบแม่แดงเป็นกล้วยฉาบที่มีลักษณะเป็นแผ่นตามขวางมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีรสหวานและรสเค็ม กล้วยฉาบแม่แดงมี ๒ ราคา ขนาด ๑๒๕ กรัม ราคา ๓๐ บาท ขนาด ๒๕๐ กรัม ราคา ๖๐ บาท

๙. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม
ที่มาของข้อมูล วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพัทลุง หน้า ๒๘๙-๒๙๐. กรุงเทพ :โรงพิมพ์คุรสภาลาดพร้าว ; ๒๕๔๔ .
นางวันดี มหาสุวรรณ ๓๓/๔ ถนนผดุงดอนยอ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เบอร์โทร. ๐๗๔ ๖๑๑๗๕๐
 
ผู้รวบรวม นางจิรภา ช่วยเมือง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม