สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นาโปแก

วันที่ 23 ก.ย. 2564

นาโปแก

1. ชื่อแหล่งเรียนรู้ นาโปแก

2. ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้
ตั้งอยู่ 456 หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93150
พิกัด ละติจูด 7.735499 ลองจิจูด 100.044140
การติดต่อสอบถาม
นายทศพล รักใหม่ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้นาโปแก เบอร์โทรศัพท์ 06 2591 6632

3. ความสำคัญทางประวัติศาสตร์
คำว่านาโปแก เป็นภาษาถิ่นของภาคใต้ นา หมายถึง นาข้าว ส่วนคำว่า โป ภาษาใต้หมายถึง พ่อ ของพ่อ (ปู่) เมื่อเติมแกที่แปลว่าท่าน แปลได้ว่าผืนนาของคุณปู่หรือนาของบรรพบุรุษ
แนวคิดของนาโปแกในระยะต้นต้องการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม สาธิตวิถีและเครื่องใช้ไม้สอยของชาวนาในอดีต โดยเฉพาะในชุมชนชาวนาของพัทลุง เป็นการนำเสนอในเชิงพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้ลูบคลำสัมผัสได้นายทศพล รักใหม่ เจ้าของผู้สร้างสรรค์นาโปแก ต้องการให้เป็นพื้นที่สาธิตถึงวิถีชาวนาทำให้นาโปแกเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร คือแปลงนาสาธิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง มีหลายชนิด แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ ข้าวสังข์หยดและสัมผัส วิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ของใช้เครื่องมือแบบโบราณของพัทลุง

กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้นาโปแก ประกอบด้วย
1. การเรียนรู้เชิงเกษตรภูมิปัญญาวิถีการทำนาของชาวพัทลุง โดยจำลองวิถีการทำนา ได้แก่ การไถนาด้วยควาย การดำนา การยกยอ การสีข้าวด้วยครก เป็นต้น
2. การจัดแสดงของใช้ เครื่องมือแบบโบราณ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพัทลุง
3. ร้านกาแฟน็อกท่อง
4. ร้านขายสินค้าท้องถิ่น ขนมและอาหารพื้นบ้าน
5. บ้านพักที่มีเครื่องอำนวยความสะดวก ได้แก่ ทีวี ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น จำนวน 4 หลัง
6. สถานที่จัดเลี้ยง สัมมนา กิจกรรมฐานเรียนรู้วิถีชีวิตชาวพัทลุง โดยวิทยากรท้องถิ่น
7. จุดถ่ายภาพ เซลฟี และจุดเช็คอิน

4. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
นาโปแกเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร วิธีการทำนาแบบดั้งเดิมของคนพัทลุง นักท่องเที่ยวที่ไปเรียนรู้จะได้ทดลองการทำนา เริ่มตั้งแต่ไถนา หว่านข้าว ถอนข้าวขึ้นมาดำนา เก็บเกี่ยวข้าวด้วยแกะ (เครื่องมือเก็บเกี่ยวข้าวของภาคใต้) ไว้เป็นเลียง (กำขนาดใหญ่) นำข้าวมาตากแดดแล้วนำมานวด นวดเสร็จก็นำมาสีข้าวด้วยครกสีโบราณ (โรงสีมือ) จนได้ข้าวสารมาหุง สมัยก่อนจะหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ คือเมื่อข้าวสุกต้องรินน้ำข้าวออกมาทิ้ง (เรียกว่าน้ำหม้อสมัยก่อนนิยมนำมาผสมกับน้ำตาลกรวดให้ทารกรับประทานแทนนม) นอกจากทำนาปลูกข้าวแล้วยังมีการสาธิตเครื่องมือที่ใช้จับปลา การขุดบ่อเลี้ยงปลา การเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย (มีวัวและควายจริง ๆ ที่เลี้ยงจนเชื่องให้นักท่องเที่ยวได้ชมสามารถป้อนหญ้าได้)

5. กิจกรรมและการถ่ายทอดความรู้
1. การเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีการทำนา โดยจัดสาธิตจำลองวิธีการไถนาด้วยควาย การหว่านข้าว การดำนา การสีข้าวด้วยครกสีโบราณ
2. การทอผ้าด้วยกี่กระตุ๊ก
3. การร้อยลูกปัดโนราของชาวพัทลุง
4. การสานเสื่อกระจูด และเพ้นท์กระเป๋ากระจูด

6. การเดินทาง
- เดินทางจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยใช้ถนนหมายเลข 4048 ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 18.5 กิโลเมตร ถึงสี่แยกโพธิ์ทองเลี้ยวขวาใช้ถนนหมายเลข 4187 ประมาณ 7.7 กิโลเมตร

7. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม
นิจกานต์ หนูอุไร และคณะ.(2561). การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชน
น้ำคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (รายงานผลการวิจัย). สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วิมลมาศ ปฤชากุล. "กำเนิด นาโปแก หลักไมล์ทางวัฒนธรรมใหม่ของชาวพัทลุง”, วารสารรูสมิแล 
39 (กันยายน - ธันวาคม 2561) : 45-50.
อนุสรา พูนสมบัติ. สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564.
ที่มาภาพ https://www.facebook.com/NAPOKAE/photos/ 
 
รวบรวมโดย นางปรียา แก้วบำรุง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม