สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัดเขียนบางแก้ว

วันที่ 20 ก.ย. 2559

          วัดเขียนบางแก้วเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งยังคงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านภาคใต้ เชื่อกันว่าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสทิงพระเป็นผู้สร้างขึ้นในพ.ศ.๑๕๔๒ ภายในวัดมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย เช่น - พระมหาธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐ ฐาน ๘ เหลี่ยม มีขนาดสูง ๑๒ เมตร รอบฐานยาว ๑๖.๖๕๐ เมตร ลักษณะเจดีย์เป็นแบบระฆังคว่ำเช่นเดียวกันกับพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช - เจดีย์ทิศ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูป ๔ เหลี่ยม ตั้งอยู่ทั้ง ๔ มุมของพระมหาธาตุเจดีย์ -ระเบียงหรือวิหารคด เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้องเผา ล้อมรอบพระมหาธาตุ ๓ ด้าน ภายในประดิษฐานมีพระพุทธรูปทรงเครื่อง ๒ องค์ และพระพุทธรูปปางมารวิชัย ๓๒ องค์ - พัทธเสมาหินทรายแดง มีลักษณะเป็นใบเสมาเกลี้ยง ไม่มีลวดลายยกเว้นใบที่อยู่ด้านหลังอุโบสถมีลวดลายปูนปั้น ที่อกเสมาเป็นรูปข้าวบิณฑ์ - โบสถ์พราหมณ์หรือเทวสถาน เป็นประติมากรรมจำหลักหินทรายแดง
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม