สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงหน้าหลัก >> ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมประเพณีแข่งโพน ลากพระ ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดพัทลุง (19 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการปฏิบัติศาสนกิจเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบของจังหวัดพัทลุง (4 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (29 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (28 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (17 ก.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง (5 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ผลการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดพัทลุง (1 ก.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (14 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 31) (29 ก.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยที่ 35 จังหวัดพัทลุง (20 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 30) (19 ก.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (12 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 29) (11 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 28) (23 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (4 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 26) (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 25) (30 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 24) (27 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 23) (17 เม.ย. 2564)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (7 เม.ย. 2564)
1 2 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม