สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงหน้าหลัก >> วัฒนธรรมจังหวัด

วัฒนธรรมจังหวัด
นางศิริพร ทองทวี (9 ก.ค. 2561)
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง (4 เม.ย. 2559)
นางศิริพร ทองทวี (6 ม.ค. 2559)
นางจำเป็น เรืองหิรัญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม (6 ม.ค. 2559)
ผอ.กลุ่มส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม
ชื่อ xxxxxx นามสกุล xxxxxxx (24 พ.ย. 2558)
“ เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์สังคมพัทลุง บนพื้นฐานของความภาคภูมิใจในขุมปัญญา ศักดิ์ศรี และวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (5 ต.ค. 2558)
วิสัยทัศน์
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม