สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงหน้าหลัก >> ศิลปินดีเด่นฯ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดศิลปินดีเด่นฯ ข่าว/บทความทั้งหมด
ศิลปินดีเด่นฯ
พระธรรมปัญญาบดี (เพียร อุตฺตโม ป.ธ. 7) (28 ก.ย. 2564)
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น เสน่ห์เจริญ) (28 ก.ย. 2564)
นายอิ่ม จันทร์ชุม (24 ก.ย. 2564)
นายปลื้ม ชูคง (24 ก.ย. 2564)
พระครูอินทโมฬีฯ (อินทร์) (31 มี.ค. 2564)
พระอาจารย์นำ ชินวโร (30 มี.ค. 2564)
นายอิ่ม จันทร์ชุม (30 มี.ค. 2564)
นายพ่วง บุษรารัตน์ (30 มี.ค. 2564)
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปัญญานันทะ) (30 มี.ค. 2564)
นายปลื้ม ชูคง (28 ก.ย. 2563)
นางบุญ มหาสุวรรณ์ (28 ก.ย. 2563)
ขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม ช่วยพูนเงิน) (28 ก.ย. 2563)
พระธรรมปัญญาบดี (เพียร อุตฺตโม ป.ธ. 7) (28 ก.ย. 2563)
พระยาแก้วโกรพพิชัยเขตวิเศษราชกิจพิพิธภักดีอภัยพิริยพาหะ หรือพระยาพัทลุงขุนคางเหล็ก (20 ก.ย. 2563)
กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ (31 มี.ค. 2563)
ขุนอุปถัมภ์นรากร "โนราพุ่มเทวา" (31 มี.ค. 2563)
นายพร้อม บุญฤทธิ์ (9 ก.ย. 2561)
หนังพร้อมน้อยได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
นายสถาพร ศรีสัจจัง (8 เม.ย. 2561)
นายสถาพร ศรีสัจจัง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๘
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม