ข้อมูลวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
ข้าวแช่

วันที่ 23 ก.ค. 2562

    

ข้าวแช่  (เปิงซังกราน)

POENG   SONGKRAN

                         อาหารนอกจากจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับคนเราแล้ว  ยังสะท้อนเรื่องราวความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

                 "ข้าวแช่  เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมทางด้านอาหารของชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี  สมัยโบราณจะถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่  เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยแต่ละบ้านจะมีการเตรียมงานกันเป็นเดือนๆ  ตั้งแต่การทำความสะอาดบ้าน  การเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับสวมใส่  รวมไปถึงอาหารการกิน           ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ "ข้าวแช่  หรือที่ชาวมอญเรียกว่าเปิงซังกราน มีความหมายถึง "กินข้าวแช่ มีพิธีและขั้นตอนการทำมากมาย  ก่อนจะทำต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม  การหุงข้าวแช่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวมอญ  บ่งบอกถึงความเชื่อ  ภูมิปัญญา  และมีคุณค่าต่อศาสนา  วัฒนธรรมและครอบครัวมาก  การหุงข้าวแช่ต้องหุงกลางแจ้ง และนิยมทำในเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น  เมื่อถึงวันสงกรานต์ญาติมิตรที่อยู่ไกลๆ  ก็จะกลับมาบ้านเพื่อทำข้าวแช่ไปทำบุญและตั้งศาลของบ้านขึ้นมาเพื่อเซ่นไหว้ท้าวกบิลพรหมในปีนั้นๆ  อีกทั้งยังถือโอกาสนำข้าวแช่ไปให้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและกราบไหว้ขอพร  เป็นการแสดงการคารวะ


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
33/3 ถนนคลองวัดโส ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2593-4270, 0-2581-1237, 0-2593-4406 โทรสาร. 0-2593-4406
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม