หน้าหลัก >> ข่าวสาร
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสาร
การประชุมตรวจคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ลงพื้นที่เยี่ยมชมสาธิตวิธีการทอผ้าใยกล้วยบัวหลวง กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน (ชุมชนคุณธรรมวัดไก่เตี้ย) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ของจังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพวัดไก่เตี้ย ชุมชนคุณธรรมวัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
การพระราชทานเพลิงศพ พระครูโกมุทธรรมสาร (เล็ก ปญฺญาทีโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ ณ เมรุชั่วคราววัดบัวขวัญ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร ๗๒ ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ณ อนุสรณ์สถานครบรอบ ๑๕๐ ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) สาขาวัดระฆัง ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การประชุมคณะกรรมการตัดสินออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสาธิตวิธีการทำ หมูแนม ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชุมชนคุณธรรมวัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปทุมธานี วิถีสายน้ำรัตนโกสินทร์ กิจกรรมภูมิศิลป์ถิ่นปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการสาธิตวิธีการทำ ขนมกง และขนมชะมดงาดำ เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์
การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การประชุมตรวจคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๕
การประชุมตรวจคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๕
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบสิ่งของ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ การปฏิบัติ โคก หนอง นา สัปปายะและรมณียสถาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน และสถานศึกษา เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี, วันกองทัพไทย) ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดเรียงความ บทกลอน เทิดพระคุณของพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดปทุมธานี
ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
33/3 ถนนคลองวัดโส ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2593-4270, 0-2581-1237, 0-2593-4406 โทรสาร. 0-2593-4406
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม