หน้าหลัก >> ข่าวสาร
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสาร
พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังเด็กและเยาวชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้ เสริมคุณค่าและภูมิคุ้มกันทางสังคม”
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มบุคลหรือนิติบุคคล ร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”
การเสวนา "สายธารแห่งพระเมตตา สู่รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน"
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๕
พิธีไหว้ครู ครอบครูลิเก ครูศิลปิน ครูดนตรี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์และความเป็นสิริมงคล ณ จังหวัดชลบุรี
พิธีเปิดการอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) ค่ายคุณธรรม นำครอบครัว ชุมชน และสังคมเป็นสุข
ประชุมติดตามงานด้านวัฒนธรรม ๒๕ จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมรับนโยบาย
พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา”
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ขอประกาศผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้งานภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดปทุมธานี (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ฟื้นฟูคลองเปรมประชากร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโรงเรียนสุลักขณะ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์วิถีถิ่นบูรพา"
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา สังกัดสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
33/3 ถนนคลองวัดโส ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2593-4270, 0-2581-1237, 0-2593-4406 โทรสาร. 0-2593-4406
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม