ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม 
  27/06/2565 สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ อินโฟกราฟิก แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
  22/06/2565 ผ้าลายดอกสารภี ผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดพะเยา
  17/06/2565 อินโฟกราฟิก/สื่อประชาสัมพันธ์ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" จังหวัดพะเยา
  17/06/2565 งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ ๔๖ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
  17/06/2565 สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ อินโฟกราฟิก วันไข้เลือดออกอาเซียน
อ่านทั้งหมด     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานบริการวัฒนธรรม CPOT / CCPOT Phayao - พะเยา มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น 
  05/04/2565 พิธีถวายผ้าห่มพระธาตุจอมทอง และพิธีทอดผ้าป่าของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕ “๖ เป็ง เลิศฟ้าบูชาพระธาตุจอมทอง”
  05/04/2565 งานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๖๕
  04/04/2565 พิธีเปลี่ยนผ้าผูกเอวพ่อขุนงำเมือง เนื่องในประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๖๕
     

มัลติมีเดีย
คลังรูป วีดีโอ เอกสารดาวน์โหลด 
  18/12/2562 โครงการส่งเสริมการแสดงศิลปะพื้นบ้านงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๓
  13/12/2562 กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  13/12/2562 พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  21/10/2562 พิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี
  16/10/2562 กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
อ่านทั้งหมด     
 
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
* วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา * วิสัยทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสรรค์ งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พันธกิจ ๑) เทิดทุนสถาบันหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคม ๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๓) พัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทย ๔) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตสำนึก ค่านิยมเชิงบวกและคุณลักษณะของคนไทยที่พร้อมปรับตัวสู่อนาคต ๕ ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ๖) บริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีคุณภาพมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ ๑) เสริมพลังการเทิดทูสถาบันหลักของชาติ และการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม ๓) ส่งเสริมภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทย ๔) ปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทย ๕) พัฒนาศักยภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ๖) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระดับสากล
     

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

ท่องเที่ยวพะเยา
เวียงลอ
ดูทั้งหมด
Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เลขที่ ๗๓/๑ ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๑ โทรสาร ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๓
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์