องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
เทศกาลวิสาขปุรณมีบูชา สักการะสถูปมหาเจดีย์ เขาคลังนอก

วันที่ 21 ม.ค. 2564

เทศกาลวิสาขปุรณมีบูชา สักการะสถูปมหาเจดีย์ เขาคลังนอก
          ประวัติความเป็นมา วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นสิริมงคลดิถีคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้ ประกาศให้การรับรองว่า "วันวิสาขบูชา”เป็นวันสำคัญสากล และเป็นวันหยุดทำการขององค์การสหประชาชาติ พุทธศาสนิกชน จึงถือเป็นอภิลักขิตกาลมหามงคลสมัย ที่ควรแก่การสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน สืบสานงานเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเทศกาลวิสาขปุรณมีบูชา สักการะสถูปมหาเจดีย์ เขาคลังนอก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นในจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ณ วัดบึงศรีเทพรัตนาราม ชุมชนบึงนาจาน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และโบราณสถานเขาคลังนอก
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม