องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีสงกรานต์ พิธีเถลิงศก มหาสงกรานต์ เพชรบุระ ๒๓๙ ปี วัดมหาธาตุ สวดมนต์ข้ามจุลศักราช ๑๓๘๑

วันที่ 21 ม.ค. 2564

ประเพณีสงกรานต์ พิธีเถลิงศก มหาสงกรานต์ เพชรบุระ ๒๓๙ ปี
วัดมหาธาตุ สวดมนต์ข้ามจุลศักราช ๑๓๘๑
         ประวัติความเป็นมา งานประเพณีสงกรานต์วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการสืบทอดกันมาต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นชุมชนเก่าแก่ในอดีต ประกอบกับวัดมหาธาตุ เป็นวัดคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๑๙๒๖ พระเจ้าเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าเมืองเพชรบูรณ์เป็นผู้สร้างขึ้น ภายในวัดมีพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย อีกทั้งเป็นวัดที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เพื่อประดิษฐาน พระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นับอายุได้ ๖๓๗ ปี ชุมชนวัดมหาธาตุจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จัดประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิม คือตรุษ ๔ สงกรานต์ ๕ หมายความว่า วันตรุษมี ๔ วัน ตรงกับวันแรม ๑๓-๑๕ ค่ำเดือน ๔ และวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ชาวบ้านจะก่อเจดีย์ กลบธาตุหรืออัฐิของญาติที่เสียชีวิต ไปแล้วไม่เกิน ๓ ปี มาตั้งไว้ในศาลาวัดหรือสถานที่ที่จัดไว้ภายในวัด จนถึงวันที่ ๑๕ พิธีทักษิณานุประทาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย นอกจากนั้นยังมีพิธีสลากภัต เป็นการเขียนชื่อคนตาย ถวายให้พระสงฆ์ จับสลากอุทิศกุศลตามชื่อ นำไปเผาในเมรุจำลอง เสร็จก่อเพล จึงเก็บอัฐิและภาพถ่ายกลับบ้าน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม