องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง เลี้ยงบุญพ่อเฒ่าโค้ง อ.วังโป่ง

วันที่ 17 ก.พ. 2564
 

          ประวัติศาสตร์ของพ่อเฒ่าโค้ง ของตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่ วัดวังศาล หมู่ที่ 1 ตำบลวังศาล ความเป็นมาของพ่อเฒ่าโค้ง มีอายุมากกว่า ตามคำบอกเล่าชาวบ้านดั้งเดิมของหมู่บ้าน โดยการนำของพ่อเฒ่าโค้ง เมื่อในอดีตมีนายพรานคนหนึ่งได้เดินป่ามาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมาล่าสัตว์ จนได้มาพบทำเล บริเวณบ้านวังศาล ซึ่งสมัยก่อนยังเป็นป่าดงทึบอยู่ และมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การล่าสัตว์เป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนที่นายพรานจะออกล่าสัตว์นั้น ได้ตั้งศาลเพียงตาขึ้นเซ่นไหว้บูชาเจ้าป่าเจ้าเขา เพื่อขอให้ล่าสัตว์ได้มากๆต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ไม่สามารถระบุ พ.ศ. ได้  นายพรานจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องจากจังหวัดเพชรบูรณ์อพยพ มาตั้งถิ่นฐานตรงสถานที่ที่เคยมาล่าสัตว์ เพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะตั้งหมู่บ้านได้ โดยได้ตั้งบ้านเรือนอยู่รอบ ๆ บริเวณศาลเพียงตาริมน้ำแห่งนั้น  และได้ตั้งชื่อว่า"พ่อเฒ่าโค้ง”เมื่อมีจำนวนบ้านเรือนและผู้คนจำนวนมากขึ้น จึงได้มีการเลี้ยงพ่อเฒ่าโค้ง ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนหกเป็นประจำทุกปี ซึ่งนับเป็นการทำบุญใหญ่ประจำปีของชาวตำบลวังศาลและยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนชั่วลูกหลาน และได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง ลูกหลานชาวตำบลวังศาล จะมารวมกันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการแสดงความนับถือพ่อเฒ่าโค้ง จะอยู่ดีกินดี ไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ประการใด เวลาจะลงทุนค้าขายหรือเปลี่ยนงานใหม่ก็จะไปบนหรือขอพรจากศาลพ่อเฒ่าโค้งให้ท่านช่วยเหลือ เมื่อสิ่งที่ขอสมปรารถนาก็จะนำของไปเซ่นไหว้ หรือเวลาจะเดินทางไกลไปพักค้างแรมที่ไกล ไปทำงานต่างจังหวัดชาวบ้านก็จะไปไหว้ขอพรจากศาลพ่อเฒ่าโค้งพิธีกรรม  เดือน 6 ชาวบ้านจะนำข้าว ไก่นึ่ง หัวหมู เหล้า ไข่ต้ม ดอกไม้ ธูปเทียนและน้ำอบ มาทำพิธีกรรมที่ศาลพ่อเฒ่าโค้ง โดยมีนางทรงเป็นร่างพ่อเฒ่าโค้งทำพิธีกรรมที่สืบทอดกันมายาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน  ข้าว ไก่นึ่ง หัวหมูนึ่ง ไข่ต้ม และเหล้า เราถือว่าเป็นของเซ่นไหว้ศาลพ่อเฒ่าโค้ง เมื่อเลี้ยงท่านเสร็จ เราก็จะกินต่อโดยมีความเชื่อว่าถ้ากินข้าวและไก่ต่อจากศาลพ่อเฒ่าโค้ง จะแข็งแรงและไม่เจ็บป่วย สายสิญจน์ ดอกไม้ ธูป เทียน เราจะนำใส่ขันไปตั้งไว้ในศาลเมื่อเสร็จพิธี เราจะเอาดอกไม้ ธูปเทียน มาบูชาที่บ้าน ส่วนสายสิญจน์ ปู่ ย่า  ตา ยาย ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะนำมาผูกแขนให้ลูกหลาน 

             

วัตถุประสงค์ของการไหว้ศาล

๑.  เพื่อให้พี่น้องบ้านวังศาล ตำบลวังศาล มีความเป็นอยู่ที่ดี อยู่ดีกินดี มีฝนฟ้าตกตามฤดูกาล

๒. เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน หรือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

๓. เพื่อให้พ่อเฒ่าโค้ง ช่วยปกป้องคุ้มครอง ปกปักรักษาชีวิต และทรัพย์สินของชาวบ้านให้พ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ

                              

การจัดกิจกรรมพิธีไหว้

๑. มีนางคำเบ้า  กองกลม    เป็นผู้นำในการไหว้เจ้าพ่อโค้ง

๒. ให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือน นำอาหารคาว หวาน ไปรวมกันที่ศาลเจ้าพ่อโค้งณ  บริเวณวังน้ำ

๓. ใช้ดินปั้นสิ่งของ สัตว์เลี้ยง คน เช่น คน วัว ควาย ม้า หมู เป็ด ไก่ ฯลฯ ใครมีสิ่งใดในครอบครัวก็ให้ปั้นไปฝากไว้ที่ศาล เพื่อให้เจ้าพ่อปกปักรักษา

๔. ทำพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อ โดยการเซ่นอาหารที่นำไปแก่เจ้าพ่อ

 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

     กำหนดเอาวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดี ของเดือนหก ของทุกปี

 

คำบูชา

          คำบูชาไม่แน่นอน แล้วแต่ผู้ดำเนินการจะว่าไป ส่วนมากจะเป็นการบอกกล่าวให้เจ้าพ่อช่วยปกป้องคุ้มครอง ปกปักษ์รักษาทรัพย์สินของชาวบ้าน ให้อยู่เย็นเป็นสุข ขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล การทำนา ทำไร่ ขอให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์  คำกล่าว เช่น " พระคุณเจ้าข้า เชิญเจ้าพ่อโค้งลงมาคุ้มครอง   ลูกหลานเด้อ”........แล้วคนทรงก็จะเข้าร่างทรง  ชาวบ้านก็จะถามถึงฟ้าฝนของปีนี้ว่าจะดีหรือไม่อย่างไร


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม