ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 20 ต.ค. 2564

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐น.
ณ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
     นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
     ในการนี้ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๔-๕ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ร่วมในพิธี โดยมียอดทอดผ้าป่า จำนวน ๑,๐๗๐,๘๘๘ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม