ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมตักบาตรวันออกพรรษา ณ ชุมชนคุณธรรมวัดเกาะแก้ว ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และทำกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ 21 ต.ค. 2564

จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๓๐ น.
     นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมตักบาตรวันออกพรรษา ณ ชุมชนคุณธรรมวัดเกาะแก้ว ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และทำกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี) โดยนำบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนายม สภาวัฒนธรรมตำบลนายม และโรงเรียน รวม ๑๒๐ คน ทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้รุกขมรดกของแผ่นดิน ที่มีอายุยาวนานมีความสำคัญต่อชุมชน ปรับภูมิทัศน์ ติดตั้งป้ายชื่อรุกขมรดกในพื้นที่ตำบลนายม จำนวน ๑๐ ต้น คือ "ต้นรัง ๑๒๙ ปี วัดเกาะแก้ว” "ต้นอินจัน ๑๐๙ ปี วัดเสาธงทอง” "ต้นตะเคียนทอง ๑๒๕ ปี วัดโบสถ์โพธิ์ทอง” "ต้นโพธิ์ ๑๐๐ ปี วัดพระนอน” "ต้นไทรย้อย ๑๐๐ ปี วัดถ้ำน้ำบัง” "ต้นโพธิ์ ๑๐๐ ปี วัดผาแดง” "ต้นโพธิ์ ๒๖๔ ปี วัดจันทร์” "ต้นโพธิ์ ๑๐๐ ปี โรงเรียนบ้านนายม” "ต้นยางอินเดีย ๖๙ ปี โรงเรียบ้านถ้ำน้ำบัง” "ต้นสมอพิเภก ๑๘๐ ปี โรงเรียนบ้านขมวด”
     ในโอกาสนี้นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเกียรติบัตร การอนุรักษ์ต้นไม้รุกขมรดกของแผ่นดิน จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ชุมชน วัดและโรงเรียนที่ร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้ทรงคุณค่า รุกขมรดกของแผ่นดินทั้ง ๑๐ ต้นด้วย
     ในการร่วมกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม