เกี่ยวกับสำนักงาน
โครงสร้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 30 ธ.ค. 2563
 

โครงสร้างวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย

๑). กลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๒). กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

๓). กลุ่มกิจการพิเศษ

๔). ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๕). กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

  

 

 

 

หัวข้อ
Download
การมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
การจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ ในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบหมายให้ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ สำนักงานวัมนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๗๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราขการ พนักงานราชการ สำนักงานวัฒรธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม