หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (25 พ.ย. 2564)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี งานประเพณีลอยกระทง "พิธีเนรัญชราสัตยาธิษฐาน ลอยถาด ชักโคม ลอยกระทงบูชาพระพุทธเจ้าทักษิณาวรรตพระมหาธาตุเจดีย์" (23 พ.ย. 2564)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมืองและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ (19 พ.ย. 2564)
นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการเยาวชนอาสา หัตถาน้อมวารี ประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (18 พ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางภาวนา ถนอมพลกรัง และนางสาวภาณุพรรณ คำพุฒ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กลุ่มกิจการพิเศษ นำผู้แทนชุมชนคุณธรรม นำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม จำนวน ๑๒ ชุมชน ๑๑๔ ผลิตภัณ์ (18 พ.ย. 2564)
นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานสนับสนุนงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (18 พ.ย. 2564)
ฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางจิรภา คงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (17 พ.ย. 2564)
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จัดประชุมคณะทำงานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑) (17 พ.ย. 2564)
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จัดประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (17 พ.ย. 2564)
นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี การเกี่ยวข้าว มัดข้าว,หาบข้าว,ฟาดข้าว และพระครูปริยัติพัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดศรีฐานปิยารามเป็นประธานสงฆ์ ณ บริเวณแปลงนาชุมชนคุณธรรมวัดศรีฐานปิยาราม (17 พ.ย. 2564)
นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุน บูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (17 พ.ย. 2564)
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์(ศอ.ปส.จ.พช.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (16 พ.ย. 2564)
สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจความเป็นไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" (15 พ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการติดตามการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ตามมาตรการของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา และร่วมส่งเสริมประเพณีสืบฮีต สานฮอย วัฒนธรรมไทหล่ม แห่ต้นปราสาทผึ้งฯ (14 พ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการติดตามการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ตามมาตรการของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา และร่วมส่งเสริมประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ ชุมชนคุณธรรมวัดเสาธงทอง (14 พ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการติดตามการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ตามมาตรการของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา และร่วมส่งเสริมประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ ชุมชนคุณธรรมวัดเกตุสามัคคีธรรม (14 พ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการติดตามการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ตามมาตรการของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา และร่วมส่งเสริมประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพ่อขุนผาเมือง (13 พ.ย. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุน บูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (12 พ.ย. 2564)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมพิธีเกี่ยวข้าวและพิธีทางศาสนา ณ บริเวณแปลงเลขที่ ๔ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (12 พ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางฐิติญา จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (11 พ.ย. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม