หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (7 ก.ย. 2564)
ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลดล๊อคอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal" (23 ก.ค. 2564)
โครงการมือถือเล่าเรื่องเมืองเพชรบูรณ์ (14 มิ.ย. 2564)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานสายงานสนับสนุนงานวัฒนธรรมในรูปแบบออนไลน์ (20 พ.ค. 2564)
โครงการอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐแบบออนไลน์ (Online training) (23 เม.ย. 2564)
โครงการพัฒนาศักยาภาพเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (31 มี.ค. 2564)
โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานทางวิชาการ (15 มี.ค. 2564)
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs)ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (10 มี.ค. 2564)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การ (Application Report) (3 มี.ค. 2564)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Governmenl Procuremenl e-GP" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค (2 ก.พ. 2564)
กิจกรรมอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม (2 ก.พ. 2564)
การฝึกอบรมการเรียนรู้ "อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายใต้ Project-based Coaching โดยใช้โปรแกรม ZOOM ระยะที่ ๑ (4 ม.ค. 2564)
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ ๘ (22 ธ.ค. 2563)
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายแลทิศทางการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย (17 ธ.ค. 2563)
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม