หน้าหลัก >> วีดีโอ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดวีดีโอ ข่าว/บทความทั้งหมด
วีดีโอ
"ถ้ำฤๅษีสมบัติ" ที่ซ่อนพระแก้วมรกตให้รอดพ้นจากญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ (2 มิ.ย. 2564)
ตำนานประวัติศาสตร์ : นครบาลเพชรบูรณ์ (2 มิ.ย. 2564)
ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ประเทศเรามี..ว่าที่เมืองหลวง ชื่อ..นครบาลเพชรบูรณ์
รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต HD - Ramavatar Murals Brought to Life HD (2 มิ.ย. 2564)
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ "วัดโคกมน" (18 ม.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมฯ วัดวัดโคกมน ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ⭐โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)⭐ #บวรOnTourจังหวัดเพชรบูรณ์
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ "วัดท่ากกแก" (18 ม.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมฯ วัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ⭐โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)⭐ #บวรOnTourจังหวัดเพชรบูรณ์
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ "วัดศรีสองคร" (18 ม.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีสองคร ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ⭐โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)⭐ #บวรOnTourจังหวัดเพชรบูรณ์
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ "วัดอรัญญาวาส" (18 ม.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมฯ วัดอรัญญาวาส ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ⭐โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)⭐ #บวรOnTourจังหวัดเพชรบูรณ์
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ "บ้านศิลา" (18 ม.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์⭐โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)⭐ #บวรOnTourจังหวัดเพชรบูรณ์
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ "วัดตาล" (18 ม.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมฯ วัดตาล ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ⭐โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)⭐ #บวรOnTourจังหวัดเพชรบูรณ์
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านน้ำร้อน (18 ม.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ⭐โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)⭐ #บวรOnTourจังหวัดเพชรบูรณ์
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโฆษา (18 ม.ค. 2564)
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโฆษา ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ⭐โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)⭐ #บวรOnTourจังหวัดเพชรบูรณ์
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านน้ำเลา (16 ก.ค. 2563)
ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านน้ำเลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ "โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)" #บวรOnTourจังหวัดเพชรบูรณ์
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนคุณธรรมบ้านซับสวัสดิ์ (15 ก.ค. 2563)
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบึงศรีเทพรัตนาราม (13 ก.ค. 2563)
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบึงศรีเทพรัตนาราม ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ "โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)" #บวรOnTourจังหวัดเพชรบูรณ์
บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีฐานปิยาราม (10 ก.ค. 2563)
ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีฐานปิยาราม บวร On Tour วันนี้ขอนำเสนอ
กำลังใจสู้โควิด คุณเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ (7 เม.ย. 2563)
รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “คนแคระ” ทีมมะขามหวาน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (24 ก.ค. 2561)
จากผลงานการประกวดคลิปวิดิโอ ตามโครงการประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ "คุณค่าแหล่งมรดกวัฒนธรรม เมืองโบราณศรีเทพ สู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์" ประจำปี ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชื่อผลงาน “Welcome to sithep” ทีม Walk on my word วิทยาลัยการอาชีพชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (24 ก.ค. 2561)
จากผลงานการประกวดคลิปวิดิโอ ตามโครงการประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ "คุณค่าแหล่งมรดกวัฒนธรรม เมืองโบราณศรีเทพ สู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์" ประจำปี ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ชื่อผลงาน “รู้แล้วบอกต่อ” ทีมงานคนอร์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (24 ก.ค. 2561)
จากผลงานการประกวดคลิปวิดิโอ ตามโครงการประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ "คุณค่าแหล่งมรดกวัฒนธรรม เมืองโบราณศรีเทพ สู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์" ประจำปี ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม