หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม กระดานข่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ (29 ต.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
คู่มือการเขียนหนังสือราชการ (12 ต.ค. 2564)
ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม (6 ต.ค. 2564)
แบบใบลาพักผ่อน (5 ต.ค. 2564)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (5 ต.ค. 2564)
แบบใบยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ (5 ต.ค. 2564)
ใบเบิกพัสดุ (5 ต.ค. 2564)
สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (E-Training) ชุดความรู้ที่ ๒ "เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส่" (7 ก.ค. 2564)
เอกสารประกอบการตรวจสอบ กลั่นกรอง องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ (18 มิ.ย. 2564)
รายงานการตรวจสอบคำขอรับค่าเช่าบ้าน (15 ธ.ค. 2559)
รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน (15 ธ.ค. 2559)
แบบ 7219 (หนังสือแจ้งการใช้สิทธิการเบิกค่าการศึกษาบุตร) (15 ธ.ค. 2559)
แบบ 7132 (หนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล) (15 ธ.ค. 2559)
แบบ 7129 (คำขอหนังสือรับรองสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล) (15 ธ.ค. 2559)
เอกสารหมายเลข2 (ใบสำคัญรับเงิน คชจ.ในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก) (15 ธ.ค. 2559)
เอกสารหมายเลข1 (ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร) (15 ธ.ค. 2559)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินกรณีข้าราชการนำไปจ่ายเอง (15 ธ.ค. 2559)
แบบ 8500 (สัญญาการยืมเงิน) (15 ธ.ค. 2559)
แบบ 7223 (ใบเบิกเงินสวัสดการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร) (15 ธ.ค. 2559)
แบบ 7131 (ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล) (15 ธ.ค. 2559)
1 2 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม