หน้าหลัก >> โบราณสถานและวัตถุ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดโบราณสถานและวัตถุ ข่าว/บทความทั้งหมด
โบราณสถานและวัตถุ
พระบาทสเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว. “ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๔ หมวดโบราณสถานและโบราณวัตถุ.” สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๔๘๑. (11 มี.ค. 2564)
“แนวทางการพัฒนาเมืองโบราณเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.” สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๘. (11 มี.ค. 2564)
“ปัญหาของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาเจตคติต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา ๖.” สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๓๐. (11 มี.ค. 2564)
“แนวทางเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก.” สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๒๗. (10 มี.ค. 2564)
กรณีศึกษาวิธีการบูรณะอาคารโบราณสถาน : กรณีศึกษาอาคารประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ (10 มี.ค. 2564)
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ (3 มี.ค. 2564)
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ (17 ก.พ. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์ (17 ก.พ. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม