หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดศิลปะการแสดง ข่าว/บทความทั้งหมด
ศิลปะการแสดง
ตุ๊บเก่ง วงดนตรีพื้นบ้านเพชรบูรณ์ (19 เม.ย. 2564)
ตุ๊บเก่งเป็นดนตรีพื้นบ้านของเมืองเพชรบูรณ์ที่จัดเป็นดนตรีพิธีกรรมที่ใช้บรรเลงเพื่อเพิ่มความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม มีต้นกำเนิดไม่ต่ำกว่า 100 ปีจากบ้านป่าแดง ตำบลป่าเล่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และได้ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนอื่น ๆ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยได้พบที่ บ้านนางั่ว บ้านสะเดียง และบ้านป่าเลา นอกจากนั้นยังมีการค้นพบว่าเคยมีการเล่นใน บ้านน้ำเลา บ้านห้วยไคร้ และบ้านท่าด้วง แต่ปัจจุบันนี้ ยังคงพอมีวงดนตรีตุ๊บเก่งเหลืออยู่เฉพาะในบ้านป่าแดงเท่านั้น ชื่อ “ตุ๊บเก่ง” มาจากเสียงของเครื่องดนตรีที่สำคัญ 2 ชนิดในวง นั่นคือ “ตุ๊บ” หมายถึงเสียงของกลอง และ “เก่ง” หมายถึงเสียงของฆ้องกระแตนั่นเอง ดนตรีตุ๊บเก่งเล่นเป็นวงผสม ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 3 ชนิด 5 ชิ้น ได้แก่ ปี่แต้ 1 เลา กลองเดิน 1 ใบ กลองออก 1 ใบ และฆ้องราว 1 ชุดประกอบด้วย ฆ้องกระแต 1 ใบและฆ้องโหม่งต่างขนาดกัน 2 ใบ ปกติมีผู้เล่น 5 คน ดนตรีมีลักษณะเจื้อยแจ้ว ช่วงเสียงแคบต่ำ ทำนองเพลงมี 3 ลักษณะคือ ลักษณะช้าราบเรียบ ลักษณะกระชับเร็วขึ้น และลักษณะจังหวัดเร็ว โดยมีปี่แต้เป็นตัวดำเนินทำนอง ซึ่งจะต้องมีการทำเสียงได้อย่างต่อเนื่องกันตลอดเพลง ส่วนเครื่องดนตรีชนิดอื่นจะเป็นตัวให้จังหวะ ปี่แต้จะต้องบรรเลงทำนองเพลงให้สัมพันธ์กับกระสวนจังหวะกลองเดินและกลองออกซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละเพลง เพลงที่เล่นจะเรียบง่ายไมซับซ้อน เป็นเพลงท่อนเดียวบรรเลงซ้ำไปเรื่อย ๆ แต่ในแต่ละเที่ยวผู้เป่าจะคิดด้นทำนองออกไป ส่วนฆ้องกระแตใบเล็กเสียงสูง และฆ้องขนาดกลางเสียงค่อนข้างต่ำและฆ้องขนาดใหญ่เสียงต่ำ จะเป็นตัวยืนแนวจังหวะให้กับวง
ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ (3 มี.ค. 2564)
ศิลปะการแสดง สิงโต (วูซู) มังกรทองลูกเจ้าพ่อธรรมญาชนแดน อ.ชนแดน (17 ก.พ. 2564)
ศิลปะการแสดง ผีตาโม่ อ.หล่มเก่า (17 ก.พ. 2564)
ศิลปะการแสดง การละเล่นแมงตับเต่า อ.หล่มสัก (17 ก.พ. 2564)
ศิลปะการแสดง รำเซิ้งปราสาทผึ้ง อ.น้ำหนาว (17 ก.พ. 2564)
ศิลปะการแสดง เลี้ยงบุญพ่อเฒ่าโค้ง อ.วังโป่ง (17 ก.พ. 2564)
ศิลปะการแสดง ระบำม้ง อ.เขาค้อ (17 ก.พ. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม