ข่าวสาร >> ข่าวฝึกอบรม
การอบรมการลดใช้พลังงานในภาครัฐ

วันที่ 20 ก.ค. 2564

จังหวัดภูเก็ต
วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายกิตติพงค์ จารุสาธร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมการลดใช้พลังงานในภาครัฐ และการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องบอลรูม ๑ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ โดยนายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรม

สำหรับการอบรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการอนุรักษ์และประหยัด พลังงานของหน่วยงานภาครัฐ และการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานผ่านระบบ e-report ตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลผู้นำองค์การของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้สำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ได้นำผลการประหยัดพลังงานของจากภูเก็ต รายงานต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

รายงาน : นายกิตติพงค์ จารุสาธร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
(สวจ.ภูเก็ต)
โทร.๐ ๗๖๒๒ ๓๖๑๗
โทรสาร.๐ ๗๖๒๒ ๓๖๕๔
E-mail: phuketculturaloffice@gmail.com
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/profile.php?id=100013638966914


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
38/195 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 1765 โทรสาร 076 223 654
Email : phuketculture@hotmail.com
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม