หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ (1 มิ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
คู่มือ การปฏิบัติพิธีทางศาสนาของแต่ละศาสนา (27 เม.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
คู่มือสำหรับผู้ประกอบการลงทะเบียนและวิธีการสแกน QR (27 เม.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๓ (27 เม.ย. 2564)
แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 2) (25 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม ช่วงโควิด-19 สำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (25 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (20 มิ.ย. 2562)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (19 มิ.ย. 2562)
ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการร้านเกม ร้านคาราโอเกะ และจำหน่ายวีดิทัศน์ (28 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 551 ครั้ง
ขั้นตอนการขอใบอนุญาต ร้านเกม (28 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขั้นตอนการขอและการออกใบอนุญาติประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2550 (28 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
โปสเตอร์เงื่อนไขการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [3 รายการ] (30 ก.ย. 2558)
โปสเตอร์เงื่อนไขการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [3 รายการ]
โปสเตอร์เงื่อนไขประกอบกิจการร้านเกม (30 ก.ย. 2558)
โปสเตอร์เงื่อนไขประกอบกิจการร้านเกม
ใบแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯ (รว๔) (30 ก.ย. 2558)
ใบแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯ (รว๔)
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต (ภย.๔) (30 ก.ย. 2558)
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต (ภย.๔)
แบบขอยกเลิกประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (30 ก.ย. 2558)
แบบขอยกเลิกประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
38/195 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 1765 โทรสาร 076 223 654
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม