Logo กระทรวงวัฒนธรรม
    1  
ข่าวประกาศ

    1  
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม ข่าวประกาศ 
  24/12/2563 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภัยคุมคามความมั่นคงจังหวัปราจีนบุรี
  23/12/2563 รี ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning ดำเนินการตามแนวทางของรัฐ และกระทรวงสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ จากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
  23/12/2563 เปิดโครงกาาหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  30/03/2561 งานเทศกาลประจำปี และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี
     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด คลังรูป วีดีโอ 
  10/05/2561 คู่มือจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา
  07/05/2561 สื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  04/05/2561 คู่มือการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
     
 

นางวิไล พรหมณี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
วิสัยทัศน์

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๑ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ถนน สุวินทวงศ์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐

โทร ๐๓๗  ๔๕๔  ๐๒๕   โทรสาร ๐๓๗  ๔๕๔  ๐๒๖   E-mail  cultureprachinburi@gmail.com
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์