ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม 
  19/10/2564 นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ร่วมพิธีและปฏิบัติงานพิธีถวายไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่พระครูสุวรรณปัญญาวุฒิ เจ้าอาวาสวัดประชาสนธิ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  18/10/2564 นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสัมภาษณ์และบันทึกเทปในรายการโทรทัศน์ “ไทยแลนด์ New Normal”
  17/10/2564 นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เข้าร่วมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติพิธี ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
     
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  29/10/2561 ประเพณีไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด
     

Facebook
 
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
E-Book
Search:
 
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางบูรณาการการพัฒนา ส่งเสริม และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม”
     

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕/๑ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๓๐๗

อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com

สายด่วนวัฒนธรรม

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์