:: จวนเจ้าเมืองระนอง

วันที่ 30 ก.ย. 2558

:: กำแพงจวนเจ้าเมืองระนอง


ประวัติสังเขป

โบราณสถานแห่งนี้ปรากฏหลักฐานตามพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวเสด็จ ฯ ประพาสแหลมมลายู เมื่อ รศ.๑๐๙ (พ.ศ.๒๔๓๓) ทำให้ทราบว่าเคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (แม่เล็ก) สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (ลูกโต) สมเด็จพระศรีเสาวรินทิราบรมราชินี (แม่กลาง) คราวเสด็จประพาสเมืองระนอง รศ.๑๐๙ เป็นนิวาสสถานเดิมของ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองคนแรกในสมัยรัชกาลที่ ๓ ผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเงินภาษีอากรเข้าท้องพระคลังเป็นจำนวนมาก ต่อมาในชั้นลูก คือ คอซิมก๊อง ก็ยังได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นเจ้าเมืองระนองคนต่อมา โดยได้รับบรรดาศักดิ์เดียวกัน ในการเสด็จครั้งนั้นได้ทรงชมเชยเจ้าเมืองระนองว่า เป็นคนตั้งใจทำมาหากิน อยู่อย่างเรียบง่าย ดังฃวามในพระราชนิพนธ์ที่ว่า

"...ที่กลางบ้านทำตึกหลังหนึ่งใหญ่โตมาก แต่ตัวไม่ได้ขึ้นอยู่ เป็นแต่ที่รับแขกและคนไปมาได้อาศัย ตัวเองอยู่ที่เรือนจากเตี้ย ๆ เบียดชิดกันแน่นไปทั้งครัวญาติพี่น้อง รวมอยู่แห่งเดียวกันทั้งสิ้น มีโรงไว้สินค้าปลูกริมกำแพงยืดยาว ในบ้านนั้นก็ทำไร่ปลูกมัน ปีหนึ่งได้ถึงพันเหรียญเป็นอย่างคนหากินแท้...”

พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก ต้นตระกูล ณ ระนอง เป็นผู้มีความสามารถจัดการทรัพยากรบุคคล คือ กลุ่มชาวจีนที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่ ๓ จนสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่า คือ แร่ดีบุก ซึ่งมีมากในพื้นที่ภาคใต้มาสร้างความมั่งคั่งให้กับแผ่นดิน ถือเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยดูแลผลประโยชน์ของบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ จวนเจ้าเมืองระนองที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ โดยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) ผู้เป็นบุตรเจ้าเมืองคนแรกเป็นผู้สร้าง

บริเวณพื้นที่แห่งนี้มีคนมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ปัจจุบันยังมีโบราณสถานที่รอการบูรณะอยู่หลายจุด หากมีกาดำเนินงานอย่างเหมาะสมจะสามารถรักษาโบราณสถานที่สำคัญแห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไป

นอกจากจะเป็นการรักษาโบราณสถานซึ่งปรากฏตามหลักฐานแสดงถึงความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทำประโยชน์แก่แผ่นดินให้เป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังอีกด้วย

ที่ตั้ง
ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

พิกัดแผนที่
ระวาง ๔๗๒๘ IV ลำดับชุด L ๗๐๑๗ พิมพ์ครั้งที่ ๒ - RTSD จังหวัดระนอง พิกัดกริด ๔๗ PML ๖๐๖๐๒๒
สิ่งสำคัญ
๑. ประตูกำแพง
๒. แนวกำแพง
๓. ซากอาคาร
๔.จวนเจ้าเมือง

 

pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม