ข้อมูลวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
ศาลหลักเมืองระนอง#

วันที่ 26 มี.ค. 2560

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ระนองเป็นจังหวัดเก่าแก่ทางภาคใต้ตอนบนที่ ปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเมื่อนับย้อนไปจากพุทธศักราช ๒๔๐๕ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดปี จากหลักฐานประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๐ เรื่องตำนานเมืองระนอง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียงประทาน สกุล ณ ระนอง ปรากฏหลักฐานว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงยกเมืองระนองเป็นหัวเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ จัตวาศก ตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๐๕

 

แต่ ตามหลักฐานไม่ปรากฏว่าเคยมีหลักเมืองมาก่อน ดังนั้น ในปี ๒๕๓๐ เทศบาลเมืองระนอง จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้น เสนอต่อพันตรีเฉลิม สุภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในสมัยนั้น เมื่อได้ปรึกษาหารือกับบรรดาข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดระนองแล้ว ต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะได้มีการก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้นสำหรับ เป็นที่สักการะบูชา เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวระนอง นำความมั่นคงและความเป็นสิริมงคลมาสู่เมืองระนอง จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น โดยในการนี้จังหวัดได้มีหนังสือรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยถูกต้องตาม ประเพณีปฏิบัติ

 

สถานที่ก่อสร้างศาลหลักเมือง

ในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดสถานที่ก่อสร้างศาลหลักเมือง

ได้พิจารณาลงความเห็นว่าบริเวณที่ดินว่างเปล่าริมคลองหาดส้มแป้น ถนนเพิ่มผล

ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง เป็นสถานที่เหมาะสมที่จะสร้าง

ศาลหลักเมืองระนอง เนื่องจากปรากฏหลักฐานจากประชุมพงศาวดารของพระยา

รัตนเศรษฐี (เจ้าเมืองระนอง) ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๔๓๓ (ร.ศ.๑๐๙) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสเมืองระนอง (ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ เมษายน ๒๔๓๓) และได้เสด็จพระราชดำเนินจากตลาดเก่าเลียบมาตามลำคลองหาดส้มแป้น จนถึงบ้านเก่าของพระยารัตนเศรษฐี ซึ่งตั้งอยู่ที่หาดใกล้ฝั่งคลองด้วย ประกอบกับพิจารณาเห็นว่าบริเวณแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างขวาง ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมและสะดวกแก่การที่ประชาชนจะไปเคารพบูชา

 

พิธีถวายองค์หลักเมืองเพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๓ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และคณะกรรมการ ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายยอดเสาหลักเมือง เพื่อทรงบรรจุ แผ่นทองดวงเมือง ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิม จากนั้นได้จัดขบวนแห่อัญเชิญมาจังหวัดระนอง ถึงจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๓ มีคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มารอรับและร่วมขบวนแห่จากอำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น เข้าอำเภอเมือง ทำการแห่อัญเชิญไปรอบเมืองก่อนนำไปประดิษฐานบนศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อรออัญเชิญไปรอบเมือง ก่อนนำไปประดิษฐานบนศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อรออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองต่อไป

pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม