ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวจ.ระนองขอเชิญสถานศึกษาร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม

วันที่ 24 ม.ค. 2562สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองขอเชิญสถานศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้สึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมนุมชน และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านกระบวนการบรรยายธรรม

วัน/เวลา/สถานที่ในการจัดฯ
    วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
    เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป
    ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง (วัดหน้าเมือง) บริเวณอาคารโรงเรียนปริยัติธรรม

ช่วงชั้นการประกวด
    1.ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3 หรืออายุระหว่าง 6-9 ปี)
    2.ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6 หรืออายุระหว่าง 9-12 ปี)
    3.ช่วงชั้นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 หรืออายุระหว่าง 12-15 ปี)
    4.ช่วงชั้นที่ 4 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6 หรืออายุระหว่าง 15-18 ปี)


  • สถานศึกษาที่สนใจ โปรดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ภายในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
  • รายละเอียดเอกสาร (หลักเกณฑ์/แนวทาง/ใบสมัคร/กำหนดการ ฯลฯ) โปรดดาวน์โหลด โดยการคลิ้กที่ไอคอน PDF ด้านล่าง) 

หัวข้อ
Download
รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม