ข้อมูลวัฒนธรรม >> ชื่อบ้านนามเมือง >> ชื่อบ้านนามเมือง (เมืองระนอง)
ประวัติบ้านทรายแดง

วันที่ 24 เม.ย. 2563

ประวัติบ้านทรายแดง
๑. ชื่อบ้าน (ชื่อปัจจุบัน) บ้านทรายแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๒. ที่ตั้ง หรืออาณาเขต
ทิศเหนือ จด บ้านบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น (เขาฝาชี หมู่ที่ ๔)
ทิศใต้ จด ตำบลบางนอน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง (หินดาด ตำบลทรายแดง)
ทิศตะวันออก จด ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น (บางสีกิ้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายแดง)
ทิศตะวันตก จด แนวแม่น้ำกระบุรี เขตชายแดน ไทย – พม่า

๓. ประวัติความเป็นมา
จากอดีตกาลนานมาแล้ว บริเวณลำคลองที่จะเข้าสู่หมู่บ้าน จะมีหาดทรายเป็นสีแดงทอดเป็นทางยาวมากชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่าหาดทรายแดง แต่มาตอนหลังการเข้าออกของเรือที่ผ่านไปมาไม่สะดวก เพราะความตื้นเขินของหาดทราย จึงมีการขุดลอกคลองใหม่โดยการดูดทรายทิ้ง จึงไม่มี หาดทรายสีแดงให้เห็นอีก แต่ชาวบ้านยังเรียกกันต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้ว่า "บ้านทรายแดง”

๔. การพัฒนาการของบ้าน
เดิมทีการสัญจรไปมาไม่สะดวก ส่วนใหญ่ใช้ทางเรือบริเวณคลองละอุ่น ต่อมามีการตัด ถนนเพชรเกษม ชาวบ้านจึงใช้สัญจรทางบกมากกว่า และเกิดชุมชนขึ้นกลายเป็นบ้านทรายแดงจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีกลุ่มต่าง ๆ เกิดขึ้นในหมู่บ้าน หลายกลุ่มเช่น
  - จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนของกลุ่มแม่บ้าน – กลุ่มฌาปนกิจแม่บ้าน
  - จัดให้มีกองทุนสัจจะของหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์
  - จัดให้มีกองทุนเลี้ยงไก่พื้นเมือง
  - จัดให้มีกลุ่มเย็บจาก – ทำกะปิ – ร้านค้าริมทาง – ตลาดนัดชุมชน
  - จัดให้มีสนามกีฬาเพื่อเยาวชนต้านยาเสพติด
  - จัดกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมอาชีพ
  - จัดให้มี รปภ. หมู่บ้านโดยใช้ชุด อพป./ปชด.

๕. บุคคลสำคัญ –

๖. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
  - อุโมงค์ทหารญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่เกาะขวาง
  - มีสระเก็บน้ำในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
  - มีอุโมงค์ลอดใต้ดินสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ สี่จุด คือ เกาะนพเกตุ ,เกาะยาง, เกาะปลิง
  - หัวเขาใหญ่ และมีบ่อน้ำสมัยสงครามโลกอยู่ที่หัวสะพานไผ่เขียว
(ปัจจุบันบ่อน้ำแห่งนี้ชาวบ้านยังใช้อยู่)

๗. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
  - ล่องเรือดูหมู่เกาะ ตกปลาตามธรรมชาติ ดูหอยนางรม และหอยแมลงภู่ขนาดใหญ่(ในแม่น้ำกระบุรี)
  - ท่องเกาะนพเกตุดูถ้ำอุโมงค์

๘. สิ่งที่ประชาชนภาคภูมิใจ
  - มีท่าเรือซอยท่าโพธิ์
  - มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อุดมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
  - มีทัศนียภาพที่สวยงาม
  - มีผู้นำที่ดี จัดระเบียบหมู่บ้านถูกต้องมี รปภ. หมู่บ้านคอยอำนวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยให้ ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม