ข้อมูลวัฒนธรรม >> ชื่อบ้านนามเมือง >> ชื่อบ้านนามเมือง (เมืองระนอง)
ประวัติบ้านหินดาด

วันที่ 24 เม.ย. 2563

ประวัติบ้านหินดาด
๑. ชื่อบ้าน "บ้านหินดาด” หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

๒. ที่ตั้ง
ทิศเหนือ จด บ้านทรายแดง หมู่ที่ ๑
ทิศใต้ จด บ้านน้ำตก (บ้านเส็ดกวด) หมู่ที่ ๓
ทิศตะวัน จด บ้านบางสีกิ้ม หมู่ที่ ๔
ทิศตะวัน จด แม่น้ำกระบุรี

๓.ประวัติความเป็นมา
ความหมายที่ ๑ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ นายเลื่อน พัฒน์ทอง และนางทอง ได้มาสร้างบ้านเรือนริมคลองที่แยกจากแม่น้ำกระบุรี บริเวณดังกล่าวคือบ้านหินดาดแห่งนี้เดิมทีนั้น นายเลื่อน เป็นคนเมืองไชยา (อำเภอเมืองไชยา) มีภรรยาและบุตร ๑ คนท่านประกอบอาชีพประมงและชอบเล่นการพนันวันหนึ่งหลังจากเลิกเล่นการพนันกลับบ้านก็บอกให้ภรรยาหุงข้าวให้กิน แต่ภรรยาทำเป็นไม่ได้ยินท่านเลยโกรธ จึงชวนพี่ชายเดินทางมาทางตะวันตกผ่านเมืองชุมพรจนถึงเมืองกระ (อำเภอกระบุรี) ได้พบและแต่งงานกับนางทอง ทั้งสองประกอบอาชีพทำนาบริเวณบ้านดอนกลาง (หมู่บ้านหนึ่งในอำเภอกระบุรี) แต่ท่านไม่ชอบจึงได้ชวนนางทองมาประกอบอาชีพประมง ทำโป๊ะหาปลา ตามที่ ตัวเองถนัด ณ บริเวณบ้านหินดาด เหตุที่เรียกว่าบ้านหินดาดนั้นเนื่องจากบริเวณแม่น้ำกระบุรี (เข้าทางซอยบริษัทอิระวดีเจ้าพระยา ข้างสถานีอนามัยทรายแดง) มีแท่งหินขนาดใหญ่แบนราบขนาดประมาณ ๑๒ r ๑๒ เมตร เวลาน้ำลดจะมองเห็นโดดเด่นมาก ชาวเรือนิยมใช้เรือแจวมีหลังคา ทำด้วยใบจากที่ล่องผ่านมาจากละอุ่น เมืองกระและเมืองระนองจะหยุดพัก รอน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณก้อนหินนี้เพื่อรอเวลาล่องเรือตามน้ำอีกทั้งหยุดพักหุงหาอาหารบริเวณก้อนหินดังกล่าว เพราะสมัยนั้นใช้ทางเรือเป็นเส้นทางคมนาคมยังไม่มีถนนหนทาง บ้านเรือนทั้งหมดจะอยู่บริเวณ ริมคลอง หรือแม่น้ำ คนทั้งหลายจึงเรียกกันว่า "บ้านหินดาด” บ้านเรือนขณะนั้นมีประมาณ ๔ – ๕ ครัวเรือน เมื่อ นางทองตายเขาเรียกคลองที่นายเลื่อนและนางทองตั้งบ้านเรือนว่าคลองยายทอง
ความหมายที่ ๒ เดิมบ้านหินดาด และตำบลทรายแดง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอ ละอุ่น ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐
ได้แยกตัวมาขึ้นกับอำเภอเมือง เพราะทางคมนาคมสะดวกขึ้น เหตุที่ได้ชื่อว่า "บ้านหินดาด" จากการสำรวจทางทรัพยากรธรณี พบแผ่นหินอยู่ใต้ดินเป็นแผ่นขนาดใหญ่ ติดกัน และบางส่วนโผล่ให้เห็นแถวริมทะเล จึงเรียกบ้านหินดาด เริ่มจัดตั้งประมาณปี ๒๔๐๐ จนถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผู้คนอพยพมาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ และตั้งบ้านเรือนอยู่แถบริมแม่น้ำก่อนแล้วจึงขยายชุมชนเพิ่มขึ้น

๔.การพัฒนาการของบ้าน
เริ่มจัดตั้งประมาณ ปี ๒๔๐๐ ครั้งแรกขึ้นกับ อำเภอละอุ่น แยกตัวมาอยู่ เขตอำเภอเมือง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ จากหมู่บ้านพัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบัน มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในอาชีพ ประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม, ทำสวน, เลี้ยงสัตว์, ละเว้นจากการพนัน และสิ่งเสพติด ประชากรมีฐานะดีจนถึงปานกลาง มีที่ยากจนเป็นส่วนน้อย ปัจจุบันมีสิ่งสาธารณูปโภคสมบูรณ์ ประมาณ ๙๐%

๕. บุคคลสำคัญในท้องถิ่น
    - นายแพ อดีตผู้ใหญ่บ้าน
    - นายปัก อดีตผู้ใหญ่บ้าน
    - นายฉาม แก้วคำ อดีตผู้ใหญ่บ้าน
    - นายชิน พัฒน์ทอง ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน (อดีต)ยังมีชีวิตอยู่
    - นายประพจน์ พัฒนา อดีตอาจารย์ใหญ่
บุคคลเหล่านี้เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาหมู่บ้านหินดาด จนถึงปัจจุบัน

๖. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ถ้ำญี่ปุ่นบนเกาะยาว สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซากเรือโดยสาร และขนส่งสินค้า ลำแรกของขุนสวัสภักดี อัปปางอยู่กลางร่องน้ำเพราะถูกทุ่นระเบิดของทหารญี่ปุ่น

๗. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
สะพานท่าเทียบเรือท่าโพธิ์ ปัจจุบันเมื่อถึงเทศกาล ผู้คนจากตัวเมืองไปใช้สถานที่แห่งนี้เพิ่มมากขึ้น

๘. สิ่งที่ประชาชนภูมิใจ
หมู่บ้านแห่งนี้มีแหล่งน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ หอยแมลงภู่ยักษ์ และหอยนางรมจัดเป็นหอยใหญ่ที่สุดตามธรรมชาติ ใหญ่กว่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม