ข้อมูลวัฒนธรรม >> ชื่อบ้านนามเมือง >> ชื่อบ้านนามเมือง (เมืองระนอง)
ประวัติบ้านน้ำตก

วันที่ 24 เม.ย. 2563

ประวัติบ้านน้ำตก
๑. ชื่อบ้าน " บ้านน้ำตก” หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ชื่อเดิม "บ้านเส็ดกวด”

๒. ที่ตั้ง หรืออาณาเขต
ทิศเหนือ จด บ้านหินดาด
ทิศใต้ จด บ้านบางนอน
ทิศตะวันออก จด บ้านบางพระใต้ , อำเภอละอุ่น
ทิศตะวันตก จด บ้านหินช้าง

๓. ประวัติความเป็นมา
บ้านน้ำตกเดิมชื่อว่า "บ้านเส็ดกวด" คำว่าเส็ดกวด มาจากคำว่า "เส็ดตะกวด” มีความเป็นมา คือ ลักษณะพื้นที่เป็นแผ่นดินที่ยื่นไปในแม่น้ำกระบุรี มีลักษณะเหมือนเส็ดตะกวด ตะกวดเป็นสัตว์เลื่อยคลานชนิดหนึ่ง คำว่า เส็ด หมายถึง เกล็ด ที่แข็งหนาอยู่บนหลังของตะกวด เดิมมีบ้านเรือนประมาณ ๘ หลังคาเรือน ประกอบอาชีพเกษตร และประมง ต่อมามีประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่อาศัย จนถึงปัจจุบันนี้รวมทั้งสิ้น ๘๒ หลังคาเรือน ที่เรียกว่าบ้านน้ำตก คือใน หมู่บ้านมีน้ำตกปุญญบาล ติดถนนเพชรเกษม คนชอบไปเที่ยวที่น้ำตก เลยเรียกกันติดปากว่า "บ้านน้ำตก”

การพัฒนาการของบ้าน
     - ในอดีต หมู่บ้านบ้านน้ำตกมีถนนลูกรังสาย ชุมพร – ระนอง ตัดผ่านแต่ได้พัฒนาขึ้น
     - ปี พ.ศ ๒๕๑๒ ปรับปรุงถนน สาย ชุมพร – ระนอง โดยลาดยางตลอดสาย
     - ปี พ.ศ ๒๕๑๗ สร้างถนนสาย บ้านน้ำตก–บ้านหินช้าง ซึ่งเป็นถนนลูกรัง
     - ปี พ.ศ ๒๕๒๖ บ้านน้ำตกมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน
     - ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ลาดยางถนนสาย บ้านน้ำตก - บ้านหินช้าง

๓. บุคคลสำคัญ
     - ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายทน แข็งแรง (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)

๔. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ -

๕. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
น้ำตกปุญญบาล (โดยนายช่างซึ่งควบคุมการสร้างทางสาย ชุมพร – ระนอง ได้นำนามสกุลของท่านมาตั้งชื่อว่า "น้ำตกปุญญบาล” )

๖. สิ่งที่ประชาชนภาคภูมิใจ
     - มีน้ำตกปุญญบาล ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
     - มีทัศนียภาพที่สวยงาม และแปลกตามองเห็นแม่น้ำกระบุรี ชายแดนพม่า
     - หัตถกรรมพื้นบ้าน (จักสาน) เช่น ตะแกรงล้างกุ้งเคย ไม้กวาดดอกหญ้า สุ่มไก่ ไซดักปลา

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม