ข้อมูลวัฒนธรรม >> ชื่อบ้านนามเมือง >> ชื่อบ้านนามเมือง (เมืองระนอง)
ประวัติบ้านเกาะพยาม

วันที่ 24 เม.ย. 2563

ประวัติบ้านเกาะพยาม
๑. ชื่อบ้าน (ชื่อปัจจุบัน ) " บ้านเกาะพยาม” หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ชื่อเดิม "เกาะพยาม”

๒. ที่ตั้ง หรืออาณาเขต
ทิศเหนือ จด บ้านเกาะช้าง
ทิศใต้ จด บ้านเกาะกำ
ทิศตะวันออก จด บ้านหาดทรายดำ
ทิศตะวันตก จด ทะเลอันดามัน ติดต่อชายแดนพม่า

๓. ประวัติความเป็นมา (หรือเรื่องเล่า )
จากข้อมูลต่างๆ น่าจะสรุปได้ว่าเกาะพยามมีความเป็นมาดังนี้
พ.ศ. ๒๔๕๘ ท่านเจ้าเมืองระนองขณะนั้น (พระยาระนอง) ได้ออกสำรวจพื้นที่หมู่เกาะต่าง ๆ รวมถึงเกาะพยาม ปรากฏว่าชาวอังกฤษได้เข้ามายึดพื้นที่ เพราะคิดว่าเป็นเขตพื้นที่พม่า เนื่องจากขณะนั้นพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เจ้าเมืองระนองจึงขอให้ชาวอังกฤษออกจากพื้นที่ เพราะเป็นการรุกล้ำเขตแดนไทย เมื่อชาวอังกฤษออกจากพื้นที่ จึงให้นายสาด กล้าศึก ที่ติดตามท่านเจ้าเมืองระนองไปด้วยนำพรรคพวกเข้ามาอยู่แทนชาวอังกฤษ เกาะพยามได้รับการตั้งชื่อจากท่านเจ้าเมืองระนอง เพราะท่านและคณะ สำรวจพื้นที่รอบเกาะกินเวลาหนึ่งยาม จึงตั้งชื่อว่า " เกาะยาม ” เนื่องจากการเดินทาง ของชาวบ้านไปมาลำบากจึงเรียกและขอเพิ่มชื่อว่า " เกาะพยาม ” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้แต่งตั้งให้ นายสาด กล้าศึก เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๔. การพัฒนาการของหมู่บ้าน
ตั้งแต่นายสาด กล้าศึก ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็มีการพัฒนาเกาะพยาม จนกระทั่งปลดเกษียน พ.ศ. ๒๔๘๖ นายมีด ปีนัง เป็นผู้ใหญ่แทน พ.ศ. ๒๔๙๑ ลาออกและย้ายไปอยู่ที่บ้านนาคา อำเภอกะเปอร์ นายโฮย กล้าศึก เป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมาชาวไทยพุทธเริ่มทยอยเข้ามาอยู่ทำมาหากินมากขึ้น จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๘ นายโฮย กล้าศึก ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามปลดเกษียน จึงได้ชักชวนชาวบ้านที่เป็นชาวไทยอิสลามไปอยู่ที่บ้านช้างแหก นายสวัสดิ์ มีแก้ว ชาวไทยพุทธจึงได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็น ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ปลดเกษียณ พ.ศ. ๒๕๒๔ นายนิตย์ ฉิมนิกร เป็นผู้ใหญ่บ้านแทน จนกระทั่งหมู่บ้านเกาะพยามยกฐานะเป็นตำบลเกาะพยาม พ.ศ. ๒๕๓๒ นายนิตย์ ฉิมนิกร ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันคนแรกเมื่อปลดเกษียณ นายสมนึก ฉิมนิกร เป็นกำนันจนถึงปัจจุบันการพัฒนาหมู่บ้านมีแกนนำ คือ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็นผู้นำร่วมด้วยกันกับประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ ขณะนี้มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๑แห่ง มีองค์กรและกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่ม เกาะพยามมีธรรมชาติสวยงามกำลังพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยว มีเอกชนสร้างบังกะโลไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ๑๓ แห่ง

๕. บุคคลสำคัญ
    -  นายสมนึก ฉิมนิกร
    - นายสาด กล้าศึก นายมีด ปีนัง, นายโฮย กล้าศึก, นายสวัสดิ์ มีแก้ว อดีตผู้ใหญ่บ้าน
    - นายสมนึก ฉิมนิกร อดีตกำนัน

๖. สถานที่สำคัญประวัติศาสตร์
    - พ่อตาหินขาว ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเกาะพยาม

๗. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
    - ชายหาดขาวสะอาดตา และน้ำทะเลสดใส
    - อ่าวมุก อ่าวใหญ่ อ่าวหินขาว


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม