ข้อมูลวัฒนธรรม >> ชื่อบ้านนามเมือง >> ชื่อบ้านนามเมือง (เมืองระนอง)
ประวัติบ้านเกาะช้าง

วันที่ 24 เม.ย. 2563

ประวัติบ้านเกาะช้าง
๑. ชื่อบ้าน(ชื่อปัจจุบัน) "บ้านเกาะช้าง” หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
(ชื่อเดิม) บ้านเกาะช้าง

๒. ที่ตั้ง หรืออาณาเขต
ทิศเหนือ จด เกาะสินไห หมู่ที่ ๔
ทิศใต้ จด เกาะพยาม หมู่ที่ ๑
ทิศตะวันออก จด เกาะทรายดำ , เกาะจาก
ทิศตะวันตก จด ทะเลอันดามัน

๓. ประวัติความเป็นมา(หรือเรื่องเล่า)
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้มีนายเม่ง เรืองโรจน์ เดิมเป็นชาวอำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยญาติพี่น้องหลายครอบครัวเข้าไปจับจองที่ดินประกอบการเกษตร ปลูกมะพร้าว มะม่วง หิมพานต์ ยางพารา และไม้ผลต่าง ๆ และประชาชนได้ทะยอยเข้าไปอยู่เรื่อย ๆ โดยทำการเกษตร ค้าขาย และการท่องเที่ยว จนถึงปัจจุบันนี้ และทางราชการได้ออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ครั้งที่ ๑ คือ ส.ท.ก. ครั้งที่ ๒ (ปัจจุบัน) คือ ส.ป.ก. ๔ - ๐๑ อยู่ระหว่างการดำเนินงานต่อมาทางราชการได้รวมเกาะ ๒ เกาะคือ เกาะพยาม และเกาะช้าง ตั้งเป็นตำบล คือตำบล เกาะพยาม และได้แยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ ๑ (เกาะพยาม) และหมู่ที่ ๒ (เกาะช้าง) และชาวบ้านได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ จากเงินเริ่มต้นที่เรียกเก็บจากสมาชิกรวม ๑,๕๐๐ บาท จนถึงปัจจุบัน ๒๕๔๕ เป็นยอดเงินสะสมจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาท และได้จัดตั้งกองทุนยาโภชนาการแม่และเด็ก เป็นยอดเงินจำนวนแปดแสนกว่าบาท เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้จัดตั้งกลุ่มสตรี แปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) จนกระทั่งได้ก่อให้เกิดอาชีพที่มั่นคงของชาวบ้านจนถึงปัจจุบัน

๔. การพัฒนาการของบ้าน
ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจ สร้างโรงเรียน สะพาน ถนนทางเท้าด้วยแรงงานคน และต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ ได้มีพระอาจารย์สุบัน อ.สมยศ ธุดงค์มาพำนักที่เกาะช้าง ชาวบ้านได้เกิดความศรัทธาสร้างที่พักสำนักสงฆ์ขึ้นหลังหนึ่งและนางพุม เมาลีกุล ได้ถวายที่ดินจำนวน ๕๐ไร่ เพื่อสร้างวัด อาจารย์และชาวบ้านได้ร่วมกันจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่มอีกหลังหนึ่งด้วยทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศัทธา จำนวนเงินหนึ่งแสนบาท ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม ประเพณีทางศาสนา โดยได้รับความร่วมมือความศรัทธาจากชาวบ้านเสมอมา

๕. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
    - รอยพระบาท
    - ถ้ำแมว
    - ถ้ำน้ำลอด

๖. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
    - อ่าวนางนวล (อ่าวใหญ่)
    - ถ้ำแมว , ถ้ำน้ำลอด
    - รอยพระบาท
    - ศูนย์สาธิตการตลอดของหมู่บ้าน (แปรรูปมะม่วงหิมพานต์)

๗. สิ่งที่ประชาชนภาคภูมิใจ
    - วัด เป็นสถานที่ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรม และประกอบพิธีทางศาสนา
    - พื้นที่ หาดทราย และทะเลโดยรอบซึ่งยังคงสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และยังเป็นสถานที่เงียบสงบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
       
       

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม