ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
งานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร "บวร On Tour" บ้านไร่ใน

วันที่ 16 พ.ย. 2563

จังหวัดระนอง

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
นายนูรดี อับดุลราฮิม นายอำเภอสุขสำราญ เป็นประธานเปิดงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร "บวร On Tour" บ้านไร่ใน (การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่๔ ในวันอนุรักษ์พลับพลึงธาร ณ ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พลับพลึงธาร อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นักวิชาการผู้รับผิดชอบชุมชน และมีประชาชนของชุมชนคุณธรรมบ้านไร่ใน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยในงานจะมีซุ้มกิจกรรมและนิทรรศการ ได้แก่ร้านค้าของที่ระลึกจากชุมชนคุณธรรมบ้านไร่ใน และจำหน่ายผักพื้นบ้าน ฐานเรียนรู้โดยนักเรียน จากโรงเรียนในอำเภอกะเปอร์ และอำเภอสุขสำราญ
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม