ข้อมูลวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
อาหารในพิธีสืบสานประเพณีไหว้บรรพชนของคนไทยเชื้อสายจีน

วันที่ 29 เม.ย. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ร่วมกับบ้านเทียนสือ ได้จัดทำองค์ความรู้ด้านอาหารในพิธีสืบสานประเพณี
ไหว้บรรพชนของคนไทยเชื้อสายจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดระนอง เล่มนี้ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมประเพณีไหว้บรรพชนของคนไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดระนอง โดยได้รับงบประมาณในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม โครงการที่ ๓ : ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัด งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ
Download
1.ปก
2.คำนำ / สารบัญ
3.เนื้อหา

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม