ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน

วันที่ 12 พ.ย. 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายมานะ กิจเจริญยิ่งยง อัญเชิญไปถวายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
.
วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๙ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายมานะ กิจเจริญยิ่งยง อัญเชิญไปถวายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยสรุปยอดกฐินพระราชทานถวายพระราชกุศล รวมจำนวนเงิน ๑,๖๘๘,๑๐๒ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน) ซึ่งแบ่งเป็นทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนชาติเฉลิม จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ในการนี้ นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว อีกทั้งมอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดระนอง สนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติ
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม