ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง

วันที่ 12 พ.ย. 2564

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕๕๓ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
.
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายธวัชชัย ล่องวัด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางสาวณัฐธิดา ก่อวิวัฒนานุกูล นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายชนาศักดิ์ ลิ่มศิริวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕๕๓ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง โดยนายอภินันท์ ธรรมเสนา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้ฯ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม