ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565

วันที่ 12 พ.ย. 2564

ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล "เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งในวาระที่จะถึงนี้ตรงกับวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  โดยมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม  เสนอกรมการศาสนา

Related image

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดระนอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงขอความร่วมมือมายังท่านได้ประชาสัมพันธ์  ให้บุคลากร หน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดที่สนใจส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายและผลงานย้อนหลัง  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานประวัติและผลงานได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้


https://www.img.in.th/images/89e218224638fee9ee483fef9cf0ee1e.jpg

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม