ข่าวประกาศ


ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม 
  16/10/2560 จังหวัดราชบุรี จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  01/06/2559 ดาว์นโหลดป้ายประชาสัมพันธ์จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
  21/05/2559 ขอเชิญเที่ยวงาน ถนนสายวัฒนธรรมตลาดโคยกี๊ ๒๐๐ ปี ราชบุรี
  25/04/2559 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
  16/03/2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ขอเชิญดาว์นโหลด อินโฟกราฟิกรัฐบาลเพื่อประชาชน
อ่านทั้งหมด     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  14/03/2560 งานสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ สืบสานประเพณีของดีจอมบึง(ธันวาคม)
  14/03/2560 งานสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี(ธันวาคม)
  14/03/2560 ประเพณีป๊าดตง ข้าวเหม่า (ธันวาคม)
     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด วีดีโอ คลังรูป 
11/07/2560 การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ๒๕๖๐
  07/10/2556 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  07/10/2556 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
10/06/2556 แบบเสนอผลงานคัดเลือกบุคคลชุมชนฯรายการต้นแบบด้านค่านิยมประเภทองค์กร
10/06/2556 แบบเสนอผลงานการคัดเลือกบุคคลองค์กรฯรายการต้นแบบด้านค่านิยมประเภทรายการและการแสดง
อ่านทั้งหมด     
 
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานบูรณาการด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิต และสร้างสรรค์สังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสันติสุขบนพื้นฐานความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
     

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์