องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปินดีเด่นฯ
ศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง

วันที่ 4 ก.ค. 2559

                                                                    ศิลปินเด่นจังหวัดระยอง


กำลังใจ
          จากคำนำสำนักพิมพ์มติชน ในหนังสือเรื่องคนเลี้ยงม้าเขียนโดย ธีรภาพ โลหิตกุล เมื่อ กันยายน ๒๕๔๖ เหมือนให้ตอบคำถาม
          "ทำไมอาจารย์อำนาจ มณีแสง แห่งจังหวัดระยองต้องมาผูกพันกับหนังใหญ่ อายุกว่า ๒๐๐ ปี?”
          ในเรื่อง อำนาจ มณีแสง เงาอดีตในเงาหนัง ในสารคดีคนเลี้ยงม้า ของธีรภาพ โลหิตกุล ได้พิมพ์คำให้สัมภาษณ์ของ อำนาจ มณีแสง เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ว่า
           "ผมภูมิใจที่ยังมีเด็กรุ่นใหม่เชิดหนังใหญ่ได้ แม้ว่าจะไม่ถูกต้องตามตำรานัก แต่พอจะออกงานได้ และถึงแม้จะไม่กี่คนที่หน่วยก้านดี ผมก็สบายใจแล้วว่า ถึงครูหนังรุ่นเก่าๆ จะจากเราไป แต่หนังใหญ่จะไม่ตายจากเราไปด้วย…”
          นี่คือการสืบทอดหนังใหญ่วัดบ้านดอน อำเภอเมืองระยองที่ผู้เขียนได้เสนอโครงการฝึกเยาวชนเชิดหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง ช่วงหลังในระยะพลิกฟื้นให้กลับคืนมา ได้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในส่วนของสำนักงานศึกษา -ธิการจังหวัดระยอง ส่วนหนึ่ง เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ และได้รับแรงใจจากหลายๆ ฝ่ายเรื่อยมา จนมาถึงวันนี้
         จากสมุดเยี่ยมอันดับที่ ๑๘๔ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖
         "วันนี้คณะทำงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มีโอกาสมาเยี่ยมคารวะ อาจารย์อำนาจ มณีแสง เพชรน้ำงามด้านภาษาและวรรณกรรมแห่งจังหวัดระยอง ได้เห็นความมุ่งมั่นในการสืบสาน และพัฒนางานด้านภาษาและวรรณกรรม ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดระยอง และภาคตะวันออกประจักษ์ผลงานที่ทรงคุณค่ามากมาย จึงขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้”
 
ประวัติผู้เขียน
          นายอำนาจ มณีแสง เกิด ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๔ ที่อยู่ ๗๗/๑ บ้านดอน หมู่ ๔ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วุฒิการศึกษา ว.ท. , พ.ม. , กศ.บ. จาก วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เริ่มรับราชการ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๔ รับราชการครู ๑๖ ปี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดระยอง ๒๕ ปี เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ เกียรติคุณที่ได้รับ - รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นกวีจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๓๗ - รับโล่พ่อตัวอย่างจังหวัดระยอง เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ - รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดระยองจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๒ - รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง สาขาวรรณศิลป์(ร้อยแก้ว ร้อยกรอง) จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๔๓ - รับโล่เกียรติยศเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างแก่ พุทธศาสนิกชน และประเทศชาติ จากคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ประจำปี ๒๕๔๕ - รับโล่เกียรติยศเป็นนักกลอนตัวอย่างระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ - รับโล่เกียรติยศเป็นนักกลอนตัวอย่างระดับประเทศ ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เมื่อ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ - ครูภูมิปัญญาไทย สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม