เกี่ยวกับสำนักงาน
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

วันที่ 4 มิ.ย. 2556
 

 

 

: สัญลักษณ์ประจำจังหวัด :

ตราประจำจังหวัดระยอง (Rayong)

              ตราประจำจังหวัด เป็นรูปเกาะเสม็ด ต้นมะพร้าวและพลับพลารัชกาลที่ 5 เกาะหมายถึงเกาะเสม็ด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้สร้างพลับพลาไว้เป็น ที่ประทับ ระหว่างเสด็จประพาสบนเกาะแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันมีกระโจมไฟฟ้า สำหรับเป็นที่หมายของการเดินเรือชายฝั่ง และเป็นจังหวัดที่มะพร้าวมาก (เกาะในภาพ คือ เกาะเสม็ด ซึ่งอยู่นอกฝั่งของตำบลเพ อำเภอเมืองระยองเป็นเกาะที่มีมะพร้าวมากและหาดทรายขาวสะอาดเหมือนน้ำตาลทราย พลับพลาในภาพ คือ หลับพลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างไว้เป็น ที่ประทับระหว่างเสด็จประพาสเกาะนี้ บนเกาะเสม็ดมีกระโจมไฟ สำหรับเป็นที่หมายของการเดินเรือชายฝั่งเกาะนี้จึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญส่วน หนึ่งของจังหวัด)


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม