หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดมัลติมีเดีย ข่าว/บทความทั้งหมด

มัลติมีเดีย
สรุปความพึงพอใจการรับบริการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง (31 มี.ค. 2565)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (26 ต.ค. 2564)
งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (26 ต.ค. 2564)
สรุปความพึงพอใจการรับบริการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง (1 เม.ย. 2564)
คำสั่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เรื่องการมอบหมายภารกิจและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ฯ ของกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 5 ระยอง (13 ม.ค. 2564)
คำสั่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เรื่องการมอบหมายภารกิจและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ (4 ม.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (21 ต.ค. 2563)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (12 ต.ค. 2563)
งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (12 ต.ค. 2563)
โครงการประกวดภาพถ่ายระยอง...ฮิ (7 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การออกหนังสือรับรองการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานผลัดการคืน (3 เม.ย. 2563)
ประกาศ มาตรการการเยียวยา!!!!! (25 มี.ค. 2563)
คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม (11 มี.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ขอปรับแนวทางการจัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ปี 2563 (10 มี.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ขอปรับแนวทางการจัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ปี 2563 คณะสงฆ์ภาค 13 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง อยู่ในระหว่างการดำเนินการแจ้งสถานศึกษา โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งส่งภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ขั้นตอนการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ โรงภาพยนตร์ฯ (3 ม.ค. 2563)
ประกาศผลการประเมินชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 (1 ม.ค. 2563)
ประกาศผลการประเมินชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดระยอง ประจำปี 2563
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (6 ธ.ค. 2562)
จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระยอง (2 ธ.ค. 2562)
จำนวนสถานประกอบการที่ขออนุญาตตามพรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 (1 ต.ค. 2562)
แผ่นพับพนันออนไลน์กับภัยท้าทายยุค 4.0 (17 ส.ค. 2561)
1 2 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม