หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการมารยาทไทย (กิจกรรมงามอย่างไทย) (23 ก.ย. 2563)
ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บวร On Tour (22 ก.ย. 2563)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน (22 ก.ย. 2563)
ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) (21 ก.ย. 2563)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (21 ก.ย. 2563)
มอบโล่เชิดชูเกียรติ ๑๐๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ (18 ก.ย. 2563)
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (18 ก.ย. 2563)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒ (17 ก.ย. 2563)
ประชุมมอบหมายภารกิจ หน้าที่การดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร การประเมินผล และการรายงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “ บวร on tour ” จังหวัดระยอง (16 ก.ย. 2563)
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยในมิติวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า และสร้างชาติเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (16 ก.ย. 2563)
พิธีเปิดมหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างขาติ (15 ก.ย. 2563)
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภาคกลาง (4 ก.ย. 2563)
กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรมย่อย ประกวดภาพถ่าย สุดยอด..ระยองฮิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (2 ก.ย. 2563)
ออกตรวจสถานประกอบกิจการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (28 ส.ค. 2563)
ประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (27 ส.ค. 2563)
การประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี....ไม่ต้องเดี๋ยว (26 ส.ค. 2563)
รับการตรวจราชการ (24 ส.ค. 2563)
ประชุมเตรียมการข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีและภาคเอกชน (22 ส.ค. 2563)
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 ส.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่พื้นที่การประชุมและพื้นที่ตรวจราชการ (17 ส.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม