หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (15 มี.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองขอเชิญร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 (15 มี.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมหารือสรุปแผนงาน/โครงการสร้างความเชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (15 มี.ค. 2564)
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมฯ (12 มี.ค. 2564)
จังหวัดระยอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) จัดโครงการจาริกเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา (11 มี.ค. 2564)
โครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดระยอง (10 มี.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (8 มี.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมจัดพิธีพระราชทานถวายภัตาหารเพล ! เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ (8 มี.ค. 2564)
จังหวัดระยองประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด (5 มี.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดระยองเข้าชี้แจง กบจ. เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดจัดโครงการ (1 มี.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง จัดประชุมชี้แจงให้กับ ผอ.และครู อาจารย์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักดนตรีไทย (23 ก.พ. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองนำนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่ให้เตรียมจัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมฯ (19 ก.พ. 2564)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (18 ก.พ. 2564)
จังหวัดระยองประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (17 ก.พ. 2564)
จังหวัดระยองพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (16 ก.พ. 2564)
จังหวัดระยองประชุมเตรียมจัดงานเล่าขานตำนานเมืองระยอง ฯ (15 ก.พ. 2564)
สวจ.ระยองเตรียมจัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมฯ (11 ก.พ. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมหารือจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด - ๑๙ (10 ก.พ. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมออกตรวจสถานที่ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (8 ก.พ. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองขอเชิญร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 (8 ก.พ. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม