หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่สำรวจหมุดกวีสุนทรภู่ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด ๒๘ หมุด โดยสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดระยอง ตามเส้นทางที่ท่านสุนทรภู่บันทึกไว้ในนิราศเมืองแกลง (7 ม.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่สำรวจหมุดกวีสุนทรภู่ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด ๒๘ หมุด โดยสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดระยอง ตามเส้นทางที่ท่านสุนทรภู่บันทึกไว้ในนิราศเมืองแกลง (5 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดระยองประชุมกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด ฯ ! (29 ธ.ค. 2563)
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดระยอง ออกตรวจสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ฯ ตามคำสั่งจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการเร่งด่วน ฯ โควิด - ๑๙ (28 ธ.ค. 2563)
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายชาญนะ เอี่ยมแสง)มีนโยบายให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ และกำชับมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ให้แก่องค์กร/สถานประกอบการที่กำกับดูแล ! (25 ธ.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอปลวกแดง ! (25 ธ.ค. 2563)
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายชาญนะ เอี่ยมแสง)มีนโยบายให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ และกำชับมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ให้แก่องค์กร/สถานประกอบการที่กำกับดูแล ! (25 ธ.ค. 2563)
การบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ (25 ธ.ค. 2563)
ประชุมเตรียมการจัดงาน วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2564 (24 ธ.ค. 2563)
๒๔ ธ.ค. ๖๓ นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ นนท์ศิริ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ๙๐๘ สำรวจพื้นที่ร่วมกับจังหวัดระยองที่นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายอนันต์ นาคนิยม) (24 ธ.ค. 2563)
ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดระยอง เรื่องงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก (23 ธ.ค. 2563)
การประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ของจังหวัดระยอง (23 ธ.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) (22 ธ.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมประชุมปรึกษาหารือกับเครือข่ายวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อเตรียมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม!! (18 ธ.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมดำเนินงานในภารกิจของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยานี ที่ได้เชิญผ้าไตรและสังฆทานพระราชทานไปบำเพ็ญพระราชกุศล และปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดระยอง (17 ธ.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองเข้าร่วม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” ! (16 ธ.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง (15 ธ.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดระยองลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือ และเตรียมการในประเด็นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยานี ประสงค์จะไปปฏิบัติภารกิจในจังหวัดระยอง ! (15 ธ.ค. 2563)
วธจ.ระยอง และคณะ เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดโขดหิน เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกันในมิติศาสนาและวัฒนธรรม ! (14 ธ.ค. 2563)
พิธีเปิดงานภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 15 (11 ธ.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม