แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัดบึงพระลานชัย

วันที่ 9 พ.ค. 2561

             วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดเก่าแก่โบราณ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งติดอยู่กับบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายในวัดมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเพื่อเป็นสิริมงคล อาทิ ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา มีสระชัยมงคลเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เคยนำน้ำจากสระชัยมงคลไปร่วมงานพระราชพิธีเป็นประจำ เป็นบ่อน้ำโบราณ น้ำใสสะอาด มีพญานาค ตระกูลเฝ้ารักษาบ่อน้ำศักสิทธิ์ดังกล่าว หรือเรียกว่า "บ่อน้ำพญานาค” เชื่อเป็นทางขึ้น – ลง พญานาค เฝ้ารักษาพระพุทธศาสนา และเป็นที่ตั้งหอไตรมิ่งเมืองที่มีรูปทรงสมัยโบราณที่สวยงามภายในเป็นที่ตั้งประดิษฐานพระอุปคุตเทพเจ้าดูแลโลกบาดาล มีใบเสมาเก่าแก่สมัยทรารวดี มีศิลาแลงสมัยเมืองฟ้าแดดสูงยาง เป็นศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง เป็นต้นกำเนิดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

กำเนิดภาษาไทยวิชาชีพและแพทย์แผนโบราณจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์การศึกษาอบรมพระธรรมกถึกประจำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์พัฒนาจิตใจของจังหวัดร้อยเอ็ด

ความเป็นมาของวัดบึงพระลานชัย
เมื่อ พ.ศ. 2318 พระยาขัติยวงษา (ธน) เจ้าเมืองร้อยเอ็ด ได้ชักชวนข้าราชการพ่อค้าประชาชนถากถาง
ป่าดงพงหญ้า ซึ่งเต็มไปด้วยซากปรักหักพังบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นเป็นวัดและให้ชื่อว่า "วัดบึงพระลานชัย"
แต่ชาวบ้านนิยมเรียกสั้นๆ ว่า "วัดบึง" พื้นที่ทั่วไปเป็นเนินสูงราบเรียบ มีสระน้ำ 1 แห่ง มีไม้ยืนต้นร่มรื่น
พ.ศ. 2430 หลวงสงกรานต์วิศิษฐ์ โดยการสนับสนุนของพระยาขัติยวงษา (เภา ธนสีลังกูร) ได้นำข้าราชการ
ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน บูรณฟื้นฟูปฎิสังขรณ์ขึ้นเป็นวัดอีกครั้งหนึ่งและให้ชื่อว่า วัดบึงพระลานชัย

pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า ชั้น ๒ )
ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 
โทร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๖   โทรสาร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๕
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม