ข้อมูลวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
กู่อูบมุง       ที่ตั้ง วัดป่าสุขไพรวัลย์ หมู่ ๑๐ บ้านข่าใหญ่ ต.หนองผือ (หัวช้าง) อ.จตุรพักตรพิมาน    จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่โบราณสถานประมาณ ๑ ไร่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา สิ่งสำคัญกลุ่มโบราณสถานกู่อูบมุง ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานอาคาร ก่อด้วยศิลาแลงและอิฐจำนวน ๔ แห่ง ดังนี้  โบราณสถานหมายเลข ๑ ลักษณะฐานก่อด้วยศิลาแลงอยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ประมาณ ๘.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐ เมตร สูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร สภาพปัจจุบันมีการเทพื้นคอนกรีตทับบริเวณส่วนฐานทั้งหมดและสร้างหลังคาคลุม

        โบราณสถานหมายเลข ๒ ลักษณะฐานก่อด้วยอิฐและศิลาแลง บริเวณฐานด้านทิศตะวันตกมีร่องรอยการบากอิฐเป็นฐานบัว ส่วนบริเวณฐานด้านทิศใต้พบอาคารก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีร่องรอยการฉาบปูนบริเวณมุมอาคารด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนของฐานโบราณสถานมีขนาดกว้างประมาณ ๕.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๑.๖๐ เมตร ความสูงฐานประมาณ ๑  เมตร และความสูงจากฐานถึงซากอาคาร ๒.๔๘ เมตร

        ฐานโบราณสถานหมายเลข ๓ ลักษณะฐานก่อด้วยอิฐอยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๓.๑๐ x ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๖๐ เซนติเมตร บริเวณกึ่งกลางฐานด้านทิศตะวันตกมีการก่ออิฐยื่นออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดกว้างประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑.๐๕ เมตร ส่วนขนาดอิฐที่ใช้ในการก่อมีขนาดกว้างประมาณ ๑๒ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๒๕ เซนติเมตร หนาประมาณ ๖ เซนติเมตร

      ฐานโบราณสถานหมายเลข ๔ ลักษณะฐานก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ อยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้างประมาณ ๙.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕ เมตร สูงประมาณ ๑ เมตร ขนาดอิฐที่ใช้ก่อมีขนาดกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๒๓ เซนติเมตร หนา ๗ เซนติเมตร และกว้าง ๑๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร หนา ๘ เซนติเมตร สภาพปัจจุบันมีการเทพื้นคอนกรีตทับส่วนฐานและสร้างหลังคาคลุม สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโบสถ์ เนื่องจากการพบพระประธานแต่ชำรุดแล้ว ทางท้องถิ่นจึงสร้างองค์ใหม่แทนองค์เดิม

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า ชั้น ๒ )
ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 
โทร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๖   โทรสาร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๕
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม