ข้อมูลวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
กู่กาสิงห์ (วัดบูรภากู่กาสิงห์น้อย)

วันที่ 28 เม.ย. 2563

          กู่กาสิงห์ (วัดบูรพากู่กาสิงห์น้อย) ตั้งอยู่ที่ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นปราสาทหรือเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ ที่สร้างในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ตามแบบอิทธิพลวัฒนธรรมเชมร บนพื้นที่ชุมชนโบราณซึ่งอาศัยสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สร้างเพื่ออุทิศแด่พระอิศวรในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายภายหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๘ พบหลักฐานว่าได้รื้อเอาวัสดุก่อสร้างของกู่กาสิงห์ไปสร้างกู่โพนระฆัง ต่อมาในราวปี พ.ศ. ๒๔๔๖ จึงมีกลุ่มชนชาติลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านกู่กาสิงห์ โดยเรียกชื่อกู่กาสิงห์ตามประติมากรรมสิงห์ ๒ ตัวที่ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเท้าซึ่งสูญหายแล้ว ปัจจุบันกู่กาสิงห์ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดบูรพาคู่กาสิงห์น้อยที่สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ชาวบ้านเรียกว่าวัดบูรพาเพราะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

          ภายในบริเวณกู่กาสิงห์ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างในกำแพง ได้แก่ ปราสาท ๓ หลัง และอาคารบรรณาลัย ๒ หลังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาท และสิ่งก่อสร้างนอกกำแพง ได้แก่ คูน้ำรูปตัว U ที่ล้อมรอบกำแพงด้านนอก และสระน้ำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาท ลักษณะสถาปัตยกรรมสู่กาสิงห์เป็นปราสาทอิฐแบบเขมรสมัยบาปวน ๓ หลังตั้งบนฐานศิลาแลงเดียวกัน โครงสร้างก่อด้วยอิฐ แต่ส่วนประดับใช้หินทราย สร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปราสาททั้ง ๓ หลังเรียงกันไปตามแนวทิศเหนือทิศใต้ ปราสาทหลังกลางเป็นองค์ประธานที่ภายในประดิษฐานศิวลึงค์ทำจากหินสีเขียว ด้านหน้าปราสาทประธานเป็นมณฑปประดิษฐานโคนนนทิ ส่วนปราสาทหลังใต้แต่เดิมอาจจะประดิษฐานเทพบริวารของพระอิศวร บรรณาลัย ก่อด้วยศิลาแลงสร้างหันหน้าอาคารไปทางด้านทิศตะวันตกเข้าสู่กลุ่มปราสาท มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านหน้าต่อห้องมุขเป็นประตูทางเข้า กำแพงก่อด้วยศิลาแลงผสมอิฐ ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อเก็จมีประตูทางเท้า (โคปุระ) รูปกากบาททางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ตอนกลางแนวกำแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้ก่อเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีประตูเชื่อมกับพื้นที่ด้านในหลักฐานสำคัญที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีคือเครื่องประดับทองคำรูปนาค ๕ เศียร และแผ่นทองคำที่ใช้ในการวางศิลาฤกษ์กำหนดอายุสมัยในศิลปะเขมรสมัยบาปวน ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

ข้อมูลจาก : E-Book หนังสือสืบค้นข้อมูลงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน (หน้า ๓๑๖ - ๓๒๓)

อ่านต่อได้ที่ : http://neec-vec.com/ebook101/#p=317

วีดีโอจาก : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/roiet/index.php/th/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E,-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD,-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD/144-present9-2.html

pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า ชั้น ๒ )
ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 
โทร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๖   โทรสาร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๕
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม