ข่าวสาร >> องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
คนดีศรีวัฒนธรรม เดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 7 ก.ค. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูคนดี ตามโครงการ….."คนดีศรีวัฒนธรรม”ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก…. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ประเภท เพื่อเสริมสร้างคนดีและสังคมดีภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมฉบับแรกของไทย ที่มุ่งหวังให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปใช้ในการดำรงชีวิต เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
๑. กลุ่มข้าราชการระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการและพนักงานราชการ
ได้แก่ นางสาวพิชชาพร ไผ่แสวง ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมระดับปฏิบัติการ
๒. กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นางสาวบังอร สุวรรณศรี ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า ชั้น ๒ )
ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 
โทร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๖   โทรสาร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๕
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม