หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๕
กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธียกอ้อ ยอครู (พิธีไหว้ครูหมอลำ) งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๕
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
ประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE”
จังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้ชาวร้อยเอ็ดได้ร่วมทำบุญในวันหยุดราชการ
ประชุมย่อยโครงการศึกษาและจัดทำมาตรการ การสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๗
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (Big Cleaning Day)
โครงการ OTOP MARKET ตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
“แก่น LAND แคน” โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น
ผ้าไหมสาเกตผ้าพื้นถิ่น ภูมิปัญญาเมืองร้อยเอ็ด
ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า ชั้น ๒ )
ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 
โทร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๖   โทรสาร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๕
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม